جدیدترین ها
قیمت روز میلگرد
3دقیقه مطالعه

گزارش هفتگی قیمت میلگرد

به گزارش مرکزآهن روز شنبه به علت مراسم تحلیف تهران تعطیل اعلام شد و شروع کار بازار از روز یکشنبه بود و با رشد قیمت شروع به معامله کرد صبح روز یکشنبه قیمت میلگرد 14 ت...
تماس 03135155000 03135156000 0