جدیدترین ها
قیمت ورق گرم
2دقیقه مطالعه

ثبات قیمت ورق گرم در اتحادیه اروپا به دلیل تصمیمات ضد دامپینگی اخیر

ثبات قیمت ورق گرم در اتحادیه اروپا قیمت ورق گرم داخلی اروپا در  بازار داخلی این منطقه طی هفته جاری افزایشی بوده است که برای ورق رول گرم در هفته گذشته پایدار بوده است...
تماس 03135155000 03135156000 0