جدیدترین ها

قیمت لوله داربستی اصفهان
4دقیقه مطاله

کاهش چشم گیر قیمت لوله صنعتی

کاهش قابل ملاحظه ی قیمت لوله داربستی صادراتی چین قیمت لوله داربستی صادراتی چین همچنان کاهش پیدا می کند، و تنها ارسال این محموله ها در حال افزایش است. کشور چین با راه...