تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

لوله چیست

خرید انواع لوله صنعتی اصفهان

تعریف لوله و پروفیل و موارد مصرف آن

5 مهر, 1396

۱- تعریف لوله و پروفیل ۱-الف– لوله لوله به یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطلاق می شود. ۱-ب- پروفیل معنای پروفیل از نظر لغوی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین. ۲- انواع لوله و پروفیل ۲-الف- انواع لوله ۲-ب- انواع پروفیل پروفیل باز پروفیل بسته […]

Call Now Button