جدیدترین ها

4دقیقه مطاله

افزایش قیمت ورق

اخبار و رویداد تداوم افزایش قیمت ورق گرم وارداتی ایران قیمت ورق گرم وارداتی کشور ایران هم چنان در حال افزایش می باشد. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش قیمت های پیشنهادی کشورها...