جدیدترین ها

قیمت ورق گالوانیزه
4دقیقه مطاله

محرک های افزایش قیمت ورق گالوانیزه

  افزایش مجدد قیمت ورق گالوانیزه وارداتی ایران قیمت ورق وارداتی در ایران، به طور خاص از شرکت فولاد مبارکه، افزایش بیشتری را طی دو هفته اخیر نشان داد است. مشتریا...