جدیدترین ها
قیمت پروفیل اصفهان
3دقیقه مطالعه

آشوب در بازار آهن آلات رشد انفجاری قیمت ها به دنبال نرخ دلار

طبعات افزایش قیمت دلار بر آهن آلات بمب خبری روز گذشته در بازار داخلی آهن آلات عبور نرخ دلار از مرز 5800 تومان بود که سبب آشوب در بازار داخلی گردید. این امر سبب گردید...
تماس 03135155000 03135156000 0