جدیدترین ها

قیمت پروفیل اصفهان
3دقیقه مطاله

آشوب در بازار آهن آلات رشد انفجاری قیمت ها به دنبال نرخ دلار

اخبار و رویداد طبعات افزایش قیمت دلار بر آهن آلات بمب خبری روز گذشته در بازار داخلی آهن آلات عبور نرخ دلار از مرز ۵۸۰۰ تومان بود که سبب آشوب در بازار داخلی گردید. این امر سبب گردید...