جدیدترین ها

3دقیقه مطاله

گزارش هفتگی بررسی بازار قوطی پروفیل در هفته چهارم آذر 96

افزایش قیمت قوطی پروفیل هفته ی گذشته نهایتا به ثبات انجامید قیمت قوطی پروفیل در هفته ای که گذشت با نوسانات زیادی همراه بود به گونه ای که در اواسط هفته شاهد افزایش چش...