جدیدترین ها

قیمت ورق
4دقیقه مطاله

بازار ورق CIS و امریکا

ثبات قیمت ورق فولادی صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای قیمت ورق گرم و ورق سرد کشورهای مستقل اتحادیه ای طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. علت این امر این است که خریدا...