تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

ورق سی آی اس

قیمت ورق

بازار ورق CIS و امریکا

9 شهریور, 1396

ثبات قیمت ورق فولادی صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای قیمت ورق گرم و ورق سرد کشورهای مستقل اتحادیه ای طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. علت این امر این است که خریداران بیان کرده اند در حال حاضر پس از هفته ها افزایش مداوم قیمت تصمیم دارند مقداری تامل کنند. این رفتار تحت تاثیر […]

Call Now Button