جدیدترین ها

قیمت پروفیل اصفهان
3دقیقه مطاله

در انتظار رونق بازار قوطی پروفیل

نوسانات قیمت پروفیل در بازار اصفهان قیمت پروفیل ٢٠*٢٠ با ضخامت ١.۵ در تاریخ چهارشنبه ٢٧ دی ماه ٩۶ در حدود ٣۴۵٠ تومان اعلام شد. قیمت همین محصول با ضخامت ٢ معادل ٢٨٨٠ ...