جدیدترین ها

پروفیل زد اصفهان
4دقیقه مطاله

پروفیل های فولادی مورد استفاده در ساختمان پروفیل زد Z گرم

اخبار و رویداد پروفیل زد , Z گرم( نورد شده) یا با پوشش ضد رطوبت پروفیل به شکل های Z, U, I   که همان گرم نورد شده برای فولاد با پوشش ضد رطوبت می باشد، در ایران تهیه و تولید می شود. ...