تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

پشم شیشه شیراز

قیمت پشم شیشه

ثابت ماندن قیمت پشم شیشه کارخانه شیراز

3 دی, 1396

ثبات قیمت پشم شیشه شیراز و احتمال افزایش قیمت مواد اولیه قیمت پشم شیشه تولیدی شیراز در ایران طی ماه آذردرسطح ثابتی قرار گرفت، در حالیکه در ماه قبال از آن قیمت شم شیشه به طور پیوسته در حال رشد بود.ارزیابی ها نشان می دهد برای قیمت پشم شیشه عرض ۱٫۲ متر و طول ۱۵ […]

Call Now Button