تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

گالوانیزه خارجی

قیمت ورق گالوانیزه

محرک های افزایش قیمت ورق گالوانیزه

2 دی, 1396

  افزایش مجدد قیمت ورق گالوانیزه وارداتی ایران قیمت ورق وارداتی در ایران، به طور خاص از شرکت فولاد مبارکه، افزایش بیشتری را طی دو هفته اخیر نشان داد است. مشتریان عمدتاً بر خرید محلی متمرکز دارند و تقاضای مواد وارداتی در میان انبارها در حال حاضر کافی نیست. با این حال، پیشنهادات پایین تری […]

Call Now Button