تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

گالوانیزه چین

قیمت ورق بازار ایران

تحلیل بازار ورق فولادی کشور چین

10 مهر, 1396

کاهش قیمت ورق فولادی صادراتی کشور چین به دنبال تضعیف بازار داخلی قیمت ورق فولادی صادراتی کشور چین روند نزولی را در پیش گرفته است که علت این امر فروپاشی و تضعیف در بازار داخلی این کشور برای سومین هفته متوالی می باشد. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق فولادی تا روز سه شنبه هفته […]

Call Now Button