جدیدترین ها

قیمت ورق بازار ایران
3دقیقه مطاله

تحلیل بازار ورق فولادی کشور چین

اخبار و رویداد کاهش قیمت ورق فولادی صادراتی کشور چین به دنبال تضعیف بازار داخلی قیمت ورق فولادی صادراتی کشور چین روند نزولی را در پیش گرفته است که علت این امر فروپاشی و تضعیف در با...