ذوب آهن اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 1,630
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 1,630
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 1,640
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 1,605
میلگرد 20ذوب آهن اصفهان 1,605
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 1,605
میلگرد 25ذوب آهن اصفهان 1,605
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 1,605
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 1,605
کویر کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 18کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 28کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 30 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 32کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 36 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 40 کویر کاشان تماس بگیرید
فولادکرمان (بردسیر)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,650
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,610
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,620
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,610
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,600
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) تماس بگیرید
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,600
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,600
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,600
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,600
فولاد کرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد کرمان 1,595
میلگرد 14 فولاد کرمان 1,530
میلگرد 16 فولاد کرمان 1,530
فولاد صنعت بناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,690
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,670
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,670
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,635
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,635
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,635
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,635
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,635
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,635
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,635
میلگرد فولاد صنعت بناب 1,635
کیان کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 کیان کاشان 1,515
میلگرد 12 کیان کاشان تماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشان 1,540
میلگرد 16 کیان کاشان 1,540
فولاد قزوین
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد قزوین تماس بگیرید
میلگرد 10فولاد قزوین تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد قزوین تماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد قزوین تماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد قزوین تماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد قزوین تماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد قزوین تماس بگیرید
پارس آرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 پارس آرمان تماس بگیرید
میلگرد 10 پارس آرمان تماس بگیرید
میلگرد 12 پارس آرمان تماس بگیرید
کاوه تیکمه داش
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش 1,660
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش 1,635
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش 1,600
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش 1,600
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش 1,600
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش 1,600
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش 1,600
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش 1,600
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش 1,600
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش 1,600
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش 1,600
آناهیتا گیلان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان 1,630
میلگرد 10 آناهیتا گیلان 1,610
میلگرد 12 آناهیتا گیلان 1,580
میلگرد 14 آناهیتا گیلان 1,580
میلگرد16 آناهیتا گیلان 1,580
میلگرد 18 آناهیتا گیلان 1,580
میلگرد 20 آناهیتا گیلان 1,580
میلگرد 22 آناهیتا گیلان 1,580
میلگرد 25 آناهیتا گیلان 1,580
میلگرد 28 آناهیتا گیلان 1,580
میلگرد 32 آناهیتا گیلان 1,580
سیادن ابهر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر 1,610
میلگرد 10 سیادن ابهر 1,505
میلگرد 12سیادن ابهر 1,505
میلگرد 14 سیادن ابهر 1,550
میلگرد 16 سیادن ابهر 1,550
میلگرد 18سیادن ابهر 1,550
میلگرد 20سیادن ابهر 1,550
میلگرد 22 سیادن ابهر 1,550
میلگرد 25 سیادن ابهر 1,550
میلگرد 28 سیادن ابهر تماس بگیرید
پرشین فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 پرشین فولاد 1,700
میلگرد 12 پرشین فولاد 1,630
میلگرد 14 پرشین فولاد 1,590
میلگرد 16 پرشین فولاد 1,590
میلگرد 18 پرشین فولاد 1,590
میلگرد 20 پرشین فولاد 1,590
میلگرد 22 پرشین فولاد 1,590
میلگرد 25 پرشین فولاد 1,590
میلگرد 28 پرشین فولاد 1,625
میلگرد 32 پرشین فولاد 1,625
ارگ تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14ارگ تبریز 1,545
میلگرد 16 ارگ تبریز 1,545
میلگرد 18 ارگ تبریز 1,545
میلگرد 20 ارگ تبریز 1,545
میلگرد 22 ارگ تبریز 1,545
میلگرد 25 ارگ تبریز 1,545
میلگرد 28 ارگ تبریز تماس بگیرید
ظفربناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 ظفر بناب 1,670
میلگرد 10 ظفر بناب 1,650
میلگرد 12 ظفر بناب 1,620
میلگرد 14 ظفر بناب 1,620
میلگرد 16 ظفر بناب 1,620
میلگرد 18 ظفر بناب 1,620
میلگرد 20 ظفر بناب 1,620
میلگرد 22 ظفر بناب 1,620
میلگرد 25 ظفر بناب 1,620
میلگرد 28 ظفر بناب 1,620
یزد (احرامیان)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
نورد ایوان غرب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14 نورد ایوان غرب تماس بگیرید
میلگرد 20نورد ایوان غرب تماس بگیرید
سیرجان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 10 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 12 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 14 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 16 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 18 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 20 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 12 سیرجان 1,650
میلگرد 14 سیرجان 1,620
میلگرد 16 سیرجان 1,620
میلگرد 18 سیرجان 1,620
میلگرد 20 سیرجان 1,620
میلگرد 22 سیرجان 1,620
میلگرد 25 سیرجان 1,620
امیر کبیر خزر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 12 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 14 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 16 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 18 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 20 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 22 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 25 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 28 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
درپاد تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 درپاد تبریز 1,680
میلگرد 10 درپاد تبریز 1,660
میلگرد 12 درپاد تبریز 1,620
میلگرد 14 درپاد تبریز 1,620
میلگرد 16 درپاد تبریز 1,620
میلگرد 18 درپاد تبریز 1,620
میلگرد 20 درپاد تبریز 1,620
میلگرد 22 درپاد تبریز 1,620
فولادخراسان(نیشابور)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد خراسان( نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد خراسان( نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد خراسان( نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 20 فولادخراسان( نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 22 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 25 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 28 فولاد خراسان (نیشابور) تماس بگیرید
میلگرد 32 فولاد خراسان( نیشابور) تماس بگیرید
نیک صدرای توس(مشهد)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 14 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 16 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 18 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 32 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
الیگودرز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 الیگودرز تماس بگیرید
میلگرد 10 الیگودرز تماس بگیرید
فولاد نورد شیراز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد16 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 16-14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
آریا ذوب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوب تماس بگیرید
نطنز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید
میلگرد 16 نطنز تماس بگیرید
شاهرود
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 شاهرود 1,640
میلگرد 12 شاهرود 1,610
میلگرد 14 شاهرود 1,590
میلگرد 16 شاهرود 1,590
میلگرد 18 شاهرود 1,590
میلگرد 20 شاهرود 1,590
میلگرد 22 شاهرود 1,590
میلگرد 25 شاهرود 1,590
میلگرد 28 شاهرود 1,590
ذوب آهن ارومیه
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
آریان فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 14آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 16 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 18آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 25 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 28 آریان فولاد تماس بگیرید
صدر فولاد لرستان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 10 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 12 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 14 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 16 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 18 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 20 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 22 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 25 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 28 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 32 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
صبا فولاد زاگرس
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس 1,580
میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
کوثر اهواز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 10 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 10کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهواز تماس بگیرید
هیربد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 هیربد 1,670
میلگرد 12 هیربد 1,590
میلگرد 14 هیربد 1,560
میلگرد 16 هیربد 1,560
میلگرد 18 هیربد 1,560
میلگرد 20 هیربد 1,560
میلگرد 22 هیربد 1,560
میلگرد 25 هیربد 1,550
میلگرد 25 هیربد تماس بگیرید
میلگرد 28 هیربد 1,560
میلگرد 32 هیربد 1,580
بنادر ایران
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 5.5 روس|بندر انزلی تماس بگیرید
میلگرد 5.5 چین|بندر امام تماس بگیرید
میلگرد 6.5 چین|بندر امام تماس بگیرید
میلگرد 5.5 روس|بندر انزلی تماس بگیرید
بنگاه اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 1,650
میلگرد 14 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 1,650
میلگرد 16 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 1,660
میلگرد 18 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 1,625
میلگرد 20 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان 1,625
میلگرد 22 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 1,625
میلگرد 25 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان 1,625
میلگرد 28 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 32 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 36 کویر کاشان تماس بگیرید
میلگرد 40 کویر کاشان تماس بگیرید