0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثبات قیمت ورق گرم و ورق سرد کشور روسیه

قیمت ورق گرم و ورق سرد در بازار داخلی کشور روسیه طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. به گفته منابع خبری علت این امر تداوم این وضعیت در بازار صادراتی محصولات فولاد تخت کشورهای مستقل اتحادیه ای می باشد. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم صادراتی از کشورهای مستقل اتحادیه ای به میزان ۶۱۰-۵۷۵ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۲۵ ماه سپتامبر بوده است که نسبت به قیمت ۶۱۰-۵۸۵ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته اندکی کاهش یافته است.

 • نوسانات قیمت ورق گرم کشور روسیه

قیمت ورق گرم به ضخامت ۴ میلی متر در کشور روسیه به میزان ۴۳۶۰۰-۳۸۰۰۰ روبل (۷۵۷-۶۶۰ دلار) به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) بوده است. تاکنون هیچ معامله ای از سوی تاجران انباری که قادر به خرید محصولات در شرایط مطلوب تر می باشند، شنیده نشده است. آخرین قرارداد صورت گرفته برای ورق گرم در منطقه مسکو در اواسط ماه سپتامبر صورت گرفته که قیمت ورق گرم در این معامله به میزان ۳۸۰۰۰ روبل به ازای هر تن گزارش شده است. هم چنین قیمت ورق گرم به ضخامت ۴ میلی متر برای تاجران غیر انباری هم چنان به میزان ۴۳۶۰۰ روبل به ازای هر تن گزارش شده است.

 • نوسانات قیمت ورق سرد کشور روسیه

قیمت ورق سرد به ضخامت ۱ میلی متر در بازار داخلی کشور روسیه به میزان ۴۶۳۰۰-۴۲۵۰۰ روبل به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ورق سرد اعلام شده طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. این در حالی است که معامله جدیدی در هفته جاری منعقد نگردیده است. آخرین معامله برای ورق سرد به ضخامت ۱ میلی متر در اواسط ماه جاری به میزان ۴۲۵۰۰ روبل انجام گردیده است. هم چنین قیمت ورق سرد تاجران غیر انباری نیز به میزان ۴۶۳۰۰ روبل به ازای هر تن بوده است.

 • نوسانات قیمت ورق فولادی در کشور روسیه

ارزیابی ها از قیمت ورق فولادی به ضخامت ۲۰ میلی متر در بازار داخلی روسیه به میزان ۳۷۰۵۰-۳۷۰۰۰ روبل به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است.

قیمت ورق سیاه

ثبات قیمت ورق فولادی صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای

قیمت ورق گرم و ورق سرد صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای طی هفته جاری ثابت باقی مانده است. این در حالی است که پیش بینی می شود به علت روند نزولی قیمت مواد خام در بازار جهانی و نیز تضعیف قیمت ها در بازار داخلی کشور چین، قیمت ورق فولادی صادراتی این کشورها طی روزهای آتی کاهش یابد. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای به میزان ۶۱۰-۵۷۵ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۲۵ ماه سپتامبر بوده است که نسبت به قیمت ورق گرم اعلام شده طی هفته گذشته به میزان ۱۰دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.

قیمت ورق گرم پیشنهادی کشور روسیه به ترکیه به میزان ۶۱۵-۶۱۰ دلار به ازای هر تن (بسته به میزان مسافت طی شده) طی هفته جاری بوده است در حالی که قیمت ورق گرم پیشنهادی اوکراین به کشور ترکیه حدودا به میزان ۶۱۵ دلار به ازای هر تن ثابت بوده است. این در حالی است که به گفته منابع خبری قیمت ورق گرم به دنبال تضعیف بازار داخلی کشور چین طی روزهای آتی کاهش خواهد یافت و به همین دلیل خریداران در حال حاضر منتظر کاهش قیمت ورق گرم بوده و فعالیت در بازار کاهش یافته است.

پیشنهادات قیمت ورق گرم در مناقصات خریداران کشور ترکیه حدودا به میزان ۵۸۵-۵۸۰ دلار به ازای هر تن (بسته به میزان مسافت طی شده) بوده است. آخرین معاملات منعقد گردیده با کشور ترکیه طی هفته گذشته بوده است که قیمت ورق گرم در این معامله به میزان ۶۰۵-۶۰۰ دلار به ازای هر تن (بسته به میزان مسافت طی شده) بوده است. قیمت ورق گرم پیشنهادی اوکراین به غرب آفریقا نیز به میزان ۵۸۵ دلار به ازای هر تن ثابت باقی مانده است. به گفته تاجران پیشنهادات قیمت ورق گرم به غرب آفریقا قابل اجرا بوده ولی خریداران در حال حاضر تمایلی به خرید بیشتر ندارند. در حال حاضر خریداران منتظر کاهش قیمت ورق گرم به دنبال تضعیف در بازار داخلی کشور چین می باشند. با این حال برخی از خریداران این محصول در خاور میانه اعتقاد دارند که قیمت ورق گرم در بازار صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای بسیار بالا می باشد و این قیمت ها از نظر خریداران قابل اجرا نبوده و معتقدند که قیمت ورق گرم در حدود ۵۷۵ دلار به ازای هر تن در حال حاضر در بازار قابل اجرا می باشد و خریداران از این قیمت استقبال خواهند کرد. با این حال تاکنون معامله ای صورت نگرفته است.

قیمت ورق سرد صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای نیز به میزان ۶۴۰-۶۱۰ دلار به ازای هر تن تا تاریخ ۲۵ ماه سپتامبر گزارش شده است که این قیمت نسبت به قیمت ورق سرد صادراتی این کشورها طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. پیشنهادات قیمت ورق سرد از سوی کشور روسیه به کشور ترکیه به میزان ۶۴۵-۶۴۰ دلار به ازای هر تن (بسته به میزان مسافت طی شده) بوده است در حالی که قیمت ورق سرد پیشنهادی کشور اوکراین به کشور ترکیه به میزان ۶۴۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت پیشنهادی کشور روسیه اندکی پایین تر می باشد. هم چنین قیمت ورق سرد پیشنهادی کشور اوکراین به غرب آفریقا نیز به میزان ۶۲۰-۶۱۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت های پیشنهادی دیگر کم تر بوده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری