0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثبات قیمت ورق گرم و ورق سرد کشور روسیه

قیمت ورق گرم و ورق سرد در بازار داخلی کشور روسیه طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. به گفته منابع خبری علت این امر تداوم این وضعیت در بازار صادراتی محصولات فولاد تخت کشورهای مستقل اتحادیه ای می باشد. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم صادراتی از کشورهای مستقل اتحادیه ای به میزان 610-575 دلار به ازای هر تن تا تاریخ 25 ماه سپتامبر بوده است که نسبت به قیمت 610-585 دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته اندکی کاهش یافته است.

 • نوسانات قیمت ورق گرم کشور روسیه

قیمت ورق گرم به ضخامت 4 میلی متر در کشور روسیه به میزان 43600-38000 روبل (757-660 دلار) به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) بوده است. تاکنون هیچ معامله ای از سوی تاجران انباری که قادر به خرید محصولات در شرایط مطلوب تر می باشند، شنیده نشده است. آخرین قرارداد صورت گرفته برای ورق گرم در منطقه مسکو در اواسط ماه سپتامبر صورت گرفته که قیمت ورق گرم در این معامله به میزان 38000 روبل به ازای هر تن گزارش شده است. هم چنین قیمت ورق گرم به ضخامت 4 میلی متر برای تاجران غیر انباری هم چنان به میزان 43600 روبل به ازای هر تن گزارش شده است.

 • نوسانات قیمت ورق سرد کشور روسیه

قیمت ورق سرد به ضخامت 1 میلی متر در بازار داخلی کشور روسیه به میزان 46300-42500 روبل به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ورق سرد اعلام شده طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. این در حالی است که معامله جدیدی در هفته جاری منعقد نگردیده است. آخرین معامله برای ورق سرد به ضخامت 1 میلی متر در اواسط ماه جاری به میزان 42500 روبل انجام گردیده است. هم چنین قیمت ورق سرد تاجران غیر انباری نیز به میزان 46300 روبل به ازای هر تن بوده است.

 • نوسانات قیمت ورق فولادی در کشور روسیه

ارزیابی ها از قیمت ورق فولادی به ضخامت 20 میلی متر در بازار داخلی روسیه به میزان 37050-37000 روبل به ازای هر تن (شامل مالیات بر ارزش افزوده) بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است.

قیمت ورق سیاه

ثبات قیمت ورق فولادی صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای

قیمت ورق گرم و ورق سرد صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای طی هفته جاری ثابت باقی مانده است. این در حالی است که پیش بینی می شود به علت روند نزولی قیمت مواد خام در بازار جهانی و نیز تضعیف قیمت ها در بازار داخلی کشور چین، قیمت ورق فولادی صادراتی این کشورها طی روزهای آتی کاهش یابد. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای به میزان 610-575 دلار به ازای هر تن تا تاریخ 25 ماه سپتامبر بوده است که نسبت به قیمت ورق گرم اعلام شده طی هفته گذشته به میزان 10دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.

قیمت ورق گرم پیشنهادی کشور روسیه به ترکیه به میزان 615-610 دلار به ازای هر تن (بسته به میزان مسافت طی شده) طی هفته جاری بوده است در حالی که قیمت ورق گرم پیشنهادی اوکراین به کشور ترکیه حدودا به میزان 615 دلار به ازای هر تن ثابت بوده است. این در حالی است که به گفته منابع خبری قیمت ورق گرم به دنبال تضعیف بازار داخلی کشور چین طی روزهای آتی کاهش خواهد یافت و به همین دلیل خریداران در حال حاضر منتظر کاهش قیمت ورق گرم بوده و فعالیت در بازار کاهش یافته است.

پیشنهادات قیمت ورق گرم در مناقصات خریداران کشور ترکیه حدودا به میزان 585-580 دلار به ازای هر تن (بسته به میزان مسافت طی شده) بوده است. آخرین معاملات منعقد گردیده با کشور ترکیه طی هفته گذشته بوده است که قیمت ورق گرم در این معامله به میزان 605-600 دلار به ازای هر تن (بسته به میزان مسافت طی شده) بوده است. قیمت ورق گرم پیشنهادی اوکراین به غرب آفریقا نیز به میزان 585 دلار به ازای هر تن ثابت باقی مانده است. به گفته تاجران پیشنهادات قیمت ورق گرم به غرب آفریقا قابل اجرا بوده ولی خریداران در حال حاضر تمایلی به خرید بیشتر ندارند. در حال حاضر خریداران منتظر کاهش قیمت ورق گرم به دنبال تضعیف در بازار داخلی کشور چین می باشند. با این حال برخی از خریداران این محصول در خاور میانه اعتقاد دارند که قیمت ورق گرم در بازار صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای بسیار بالا می باشد و این قیمت ها از نظر خریداران قابل اجرا نبوده و معتقدند که قیمت ورق گرم در حدود 575 دلار به ازای هر تن در حال حاضر در بازار قابل اجرا می باشد و خریداران از این قیمت استقبال خواهند کرد. با این حال تاکنون معامله ای صورت نگرفته است.

قیمت ورق سرد صادراتی کشورهای مستقل اتحادیه ای نیز به میزان 640-610 دلار به ازای هر تن تا تاریخ 25 ماه سپتامبر گزارش شده است که این قیمت نسبت به قیمت ورق سرد صادراتی این کشورها طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. پیشنهادات قیمت ورق سرد از سوی کشور روسیه به کشور ترکیه به میزان 645-640 دلار به ازای هر تن (بسته به میزان مسافت طی شده) بوده است در حالی که قیمت ورق سرد پیشنهادی کشور اوکراین به کشور ترکیه به میزان 645 دلار به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به قیمت پیشنهادی کشور روسیه اندکی پایین تر می باشد. هم چنین قیمت ورق سرد پیشنهادی کشور اوکراین به غرب آفریقا نیز به میزان 620-610 دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت های پیشنهادی دیگر کم تر بوده است.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0