0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

نوسانات قیمت ورق گالوانیزه کشورهای اروپایی در ماه اکتبر

خرید ورق گالوانیزه در بازار داخلی کشورهای اروپایی طی هفته گذشته به طور چشمگیری ثابت بوده است و این روند برای سایر محصولات فولاد تخت در کشورهای اروپایی نیز مشاهده گردیده است. قیمت ورق گرم و قیمت ورق سرد در بازار داخلی شمال و جنوب اروپا طی هفته گذشته ثابت بوده است. ارزیابی ها از قیمت ورق گالوانیزه در بازار داخلی شمال اروپا به میزان 680-660 یورو (800-776 دلار) به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت 675-660 یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن تقریبا ثابت بوده است. این ارزیابی ها براساس قیمت ورق گالوانیزه قابل اجرا در این مناطق بوده است که توسط منابع بازار و پیشنهادات شنیده شده در بازار منتشر گردیده است.

هم چنین ارزیابی ها از خرید ورق گالوانیزه در جنوب اروپا به میزان 640-630 یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت 640-625 یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن تقریبا ثابت بوده است. این ارزیابی ها نیز براساس معاملات و پیشنهادات شنیده شده در بازار اعلام گردیده است. به گفته منابع خبری در حال حاضر بازار ورق فولادی کشورهای اروپایی راکد بوده چراکه خریداران منتظر اعلام قیمت های نهایی می باشند. ممکن است که کارخانجات تولید فولاد این کشورها قیمت ورق رول فولادی را طی هفته های آتی افزایش دهند. در حال حاضر میزان واردات ورق گالوانیزه به کشورهای اروپایی به علت عوارض ضد دامپینگ برای واردات از کشور چین به میزان 5/28-2/17 درصد کاهش یافته است.

ارزیابی ها از خرید ورق گالوانیزه وارداتی به شمال اروپا به میزان 690-680 یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت 700-680 یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن تقریبا ثابت بوده است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت ورق گالوانیزه وارداتی به جنوب اروپا نیز به میزان 680-660 یورو به ازای هر تن ثابت باقی مانده است.

ثبات قیمت خرید ورق سرد کشورهای اروپایی برخلاف پیشنهادات ورق وارداتی

قیمت خرید ورق سرد در بازار داخلی کشورهای اروپایی طی هفته گذشته برخلاف پیشنهادات قیمت پایین از سوی کشورهای خارجی، ثابت باقی مانده است. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق سرد در بازار داخلی کشورهای اروپایی به میزان 630-600 یورو (744-709 دلار) به ازای هر تن ثابت باقی مانده است که این ارزیابی ها براساس پیشنهادات قیمت شنیده شده و قیمت های قابل اجرا در بازار بوده است.

هم چنین ارزیابی هفتگی از قیمت خرید ورق سرد وارداتی به جنوب اروپا به میزان 595-575 یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت 610-600 یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن کاهش یافته است. پیشنهادات قیمت ورق سرد از سوی کشور هند در جنوب اروپا در محدوده قیمت ارزیابی ها شنیده شده است. در حال حاضر کشور هند تنها تامین کننده فعال ورق فولادی از بین کشورهای خارجی برای کشورهای اروپایی می باشد. به علت طولانی بودن زمان تحویل ورق فولادی وارداتی به اروپا و نیز برنامه نداشتن خریداران برای خرید ورق فولادی در سه ماهه اول سال آینده، در حال حاضر تمایل اندکی به خرید ورق فولادی وارداتی در کشورهای اروپایی دیده می شود. ارزیابی ها از قیمت ورق سرد در بازار داخلی شمال اروپا نیز به میزان 630-610 یورو به ازای هر تن بوده که این ارزیابی ها براساس قیمت ورق سرد قابل اجرا در بازار این کشورها می باشد. هم چنین ارزیابی ها از قیمت ورق سرد وارداتی به شمال اروپا نیز به میزان 610-590 یورو به ازای هر تن بوده که نسبت به قیمت ورق سرد اعلام شده طی هفته قبل از آن کاهش یافته است.

قیمت ورق گالوانیزه

نوسانات قیمت ورق گرم کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر

قیمت خرید ورق گرم در بازار داخلی کشورهای اروپایی طی هفته های گذشته ثابت باقی مانده است. در نتیجه ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم در بازار داخلی کشورهای شمال اروپا به میزان 540-520 یور (634-610 دلار) به ازای هر تن بوده است که نسبت به هفته گذشته ثابت باقی مانده است. این ارزیابی ها منعکس کننده قیمت ورق گرم قابل اجرا در بازار داخلی این کشورها بوده است. در حال حاضر خرید ورق گرم کشورهای اروپایی نیز راکد می باشد. با این حال کارخانجات تولید ورق فولادی پیش بینی کرده اند که قیمت ورق گرم طی هفته های آتی افزایش یافته و زمان فرآوری نیز افزایش خواهد یافت. پیشنهادات قیمت ورق گرم از کشور آلمان به میزان 580-560 یورو به ازای هر تن شنیده شده است. به گفته منابع خبری کارخانجات این کشور منتظر اعلام نهایی تصمیم کمیسیون اروپا برای اقدامات ضد دامپینگ بوده اند و قیمت ها را اعلام نکرده اند. هرچند تاثیرات مثبت این تصمیم بر بازار ورق فولادی داخل کشور هم چنان مشخص نمی باشد. در حال حاضر فعالیت فروش ورق فولادی برای سه ماهه چهارم سال جاری افزایش یافته است و فعالیت خرید ورق فولادی نیز با پایان یافتن سال جاری کاهش خواهد یافت.

ارزیابی ها از قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا نیز به میزان 540-510 یورو به ازای هر تن ثابت باقی مانده است. حد پایین ارزیابی ها منعکس کننده پیشنهادات قیمت ورق گرم از کشور ایتالیا بوده و به میزان 510 یورو به ازای هر تن گزارش شده است هرچند برخی از تاجران ادعا کرده اند که قیمت ورق گرم در کارخانجات این کشور به میزان 505 یورو به ازای هر تن بوده است. پیشنهادات رسمی برای قیمت ورق گرم نیز به میزان 520 یورو به ازای هر تن گزارش شده است. اگرچه برخی از کارخانجات تولید فولاد کشور ایتالیا از جمله کارخانه Arvedi قیمت ورق گرم پیشنهادی خود را به میزان 525-520 یورو به ازای هر تن اعلام کرده است ولی صاحبان کارخانجات به ارائه تخفیف تمایل نشان داده اند. هم چنین حد بالای قیمت ورق گرم در ارزیابی ها برای جنوب اروپا نیز به میزان 540-530 یورو به ازای هر تن بوده که براساس قیمت های پیشنهادی در کشور اسپانیا بوده است. به گفته منابع خبری ارزیابی قیمت ورق گرم در اروپای مرکزی نیز به میزان 530-520 یورو به ازای هر تن بوده است که براساس شنیده های بازار عنوان شده است. قیمت سنگ آهن نیز طبق ارزیابی ها به میزان 05/62 دلار به ازای هر تن بوده در حالی که قیمت قبلی اعلام شده به میزان 84/77 دلار به ازای هر تن گزارش شده است. با این حال پیش بینی ها حاکی از آن است که بازار ورق فولادی اروپا تحت تاثیر تغییرات در بازار داخلی چین قرار نخواهد گرفت و علت این امر اقدامات ضد دامپینگ در این کشور می باشد. ولی کشورهایی از جمله ترکیه و هند که حجم بالایی از ورق گرم را به اروپا وارد می کنند قیمت ورق فولادی پیشنهادی خود را با توجه به تغییرات کشور چین تغییر خواهند داد.

ارزیابی ها از قیمت ورق گرم وارداتی به شمال اروپا به میزان 540-520 یورو به ازای هر تن ثابت باقی مانده است. تامین کنندگان ورق فولادی در کشورهای هند و آسیا قیمت ورق گرم پیشنهادی خود را در محدوده ارزیابی ها گزارش کرده اند. ارزیابی ها برای محصول مشابه وارداتی به جنوب اروپا نیز به میزان 540-520 یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت 550-540 یورو به ازای هر تن اعلام شده قبلی کاهش یافته است. کارخانجات فولادسازی کشور هند نیز قیمت ورق گرم پیشنهادی خود را به میزان 525-520 یورو به ازای هر تن اعلام کرده اند در حالی که پیشنهاد کارخانجات کشور ترکیه به میزان 540 یورو به ازای هر تن بوده است.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
0

سوالات و نظرات کاربران

اختیاری

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0