0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثابت ماندن قیمت میلگرد آجدار تخت صادراتی ترکیه

منابع خبری می گویند قیمت میلگرد آجدار بلند صادراتی ترکیه در هفته گذشته همچنان پایدار باقی مانده است، زیرا بازار منتظر یک جهت گیری مشخص است. منابع خبری در روز سه شنبه یکم دسامبر گزارش دادند که قیمت میلگرد آجدار صادراتی ترکیه نیز در این هفته ۴۳۰-۴۳۵ دلار بوده است. یکی از معامله گران گفت که فروش چند میلیارد دلاری خرید میلگرد آجدار به اتحادیه اروپا و اسرائیل با قیمت میلگرد آجدار۴۳۰ تا ۴۳۵ دلار در هر تن فوب شنیده شده است. به گفته منابع خبری، پیشنهاد ترکیه ۴۳۵-۴۴۰ دلار در هر تن فوب بود، در حالیکه پیشنهاد ایالات متحده آمریکا به میزان ۴۶۵ تا ۴۷۷ دلار در هر کیلوگرم بود.

یکی از معامله گران نیز می گوید: “بازار روز به روز متفاوت است. و نمی توانیم این بازار را بازار سوداگری در چین بدانیم، زیرا در آینده، روزی می توانیم قیمت های جدید بشنویم و ناگهان روز بعد آن تمام افزایش قیمت ها از بین ببریم. در همین حال، قیمت میلگرد آجدار طی هفت روز گذشته ثابت باقی مانده است. ارزیابی هفتگی قیمت میلگرد آجدار ترکیه توسط مرکزآهن در هفته گذشته نشانگر قیمت ۴۵۰-۴۶۰ دلار در هر تن فوب بود. ارزیابی هفتگی قیمت میلگرد آجدار صادراتی نیز در هفته ای که گذشت ۴۵۰-۴۶۰ دلار در هر تن بود.

افزایش قیمت میلگرد آجدار اتحادیه اروپا به خاطر هزینه های بالای مواد خام

به گفته منابع خبری به دلیل هزینه های خام مواد اولیه، قیمت میلگرد آجدار داخلی در سراسر اروپا افزایش یافت. منابع خبری در روز چهارشنبه ۳۰ نوامبر گزارش دادند که قیمت میلگرد آجدار شکل درجه دو در بخش شمالی اروپا در مقایسه با قیمت ۴۸۰-۵۲۰ یورو (۵۰۹-۵۵۲ دلار) در هر تن طی هفت روز پیش، افزایش یافته است که در نهایت ۵-۳۰ یورو (۵-۳۲ دلار) در هر تن گرانتر از قبل تحویل داده شد. گرچه میلگرد آجدار به قیمت ۴۸۰ یورو (۵۰۹ دلار) در هر تن تحویل داده شد، قیمت دیگری به بازار ارائه نشد زیرا فروشندگان اعلام کردند افزایش قیمت آتی این محصول ۳۰ یورو (۳۲ دلار) به ازای هر تن است. در جنوب اروپا، افزایش قیمت میلگرد آجداربه ترتیب ۱۰ یورو (۱۱ دلار) به ازای هر تن تا ۵۱۰-۵۳۰ یورو (۵۴۱-۵۶۲ دلار) به ازای هر تن تحویل داده شد، که در مقایسه با قیمت شرکت آرسلر میتال به مبلغ ۵۱۰-۵۴۰ یورو (۵۴۱-۵۷۳ دلار)، با افزایش ۳۰ درصدی (۳۲ دلار) در هر تن در این هفته، مواجه بور. این افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها میلگرد آجداردر ماه اوت به میزان (۵۰ دلار) بود.

میلگرد مرکزآهن

یکی از توزیع کنندگان اروپایی شمالی گفت که او شنیده است که یکی از شرکت های آلمانی – قیمت های خود را به همان مقدار قبلی افزایش دادند. این هفته تقاضای خرید هنوز هم بسیار کم است اما شرکت ها هزینه های مواد اولیه را افزایش خواهند داد. یکی از معامله گران گفت: “هیچ کس با قیمت های میلگرد آجدار ارائه شده توسط شرکت آرسلر میتال سفارش محصول نمی دهد و اگر هم کسی مجبور به خرید محصولات میلگرد آجدار این شرکت شود، در حال حاضر، کاری دشوار خواهد بود.” گرچه قیمت میلگرد آجدار و سایر مواد خام بسیار زیاد است، قیمت میلگرد آجدار وارداتی به ترکیه در چند هفته گذشته کاهش یافته است. معامله گران گفتند برخی از تولید کنندگان با افزایش قیمت میلگرد آجدار مخالفند و نمی خواهند قیمت ها را بیش از حد بالا ببرند. او افزود، نگرانی هایی در این باب وجود دارد که قیمت ها ممکن است به اندازه ای افزایش یابد که تولید کنندگان بدون افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. ارزیابی های هفتگی مبادلات توسط برای قیمت محصولات میلگرد آجدار اتحادیه اروپا، نشانگر قیمت  ۴۹۵ تا ۴۹۱ یورو (۵۲۵ تا ۵۴۱ دلار) در هر تن در شمال اروپا بود که تا ٣٠ دلار افزایش یافت و در تاریخ ۳۰ نوامبر در جنوب اروپا به ۴۹۵-۵۵ یورو (۵۲۵-۵۵۷ دلار) میانگین هزینه حمل و نقل ۱۵ € (۱۶ دلار) در هر تن رسید.

علاوه بر این، انتظار می رود که کمیسیون تجاری اروپا، شروع یک پرونده تجاری جدید برای خرید میلگرد آجدار (HDG) چین را تا پایان سال جاری، اعلام کند. با توجه به منابع خبری در بازار، پیشنهادات خرید میلگرد آجدار از سوی کشورهایی که در جریانات ضد دامپینگ دخیل نیستند، به دلیل هزینه های بالای مواد خام، عملی نیستند. یکی از معامله گران گفت: “خریداران در اروپا باید به دنبال بازار میلگرد آجدار داخلی باشند، زیرا تقریبا هیچ جایگزین خوبی در خارج از اتحادیه اروپا وجود ندارد.” شرکت آرسلر میتال در ابتدای هفته گذشته اعلام کرد قیمت کالاهای میلگرد آجدار تکه تکه شده در بازارهای اروپا به شدت کاهش پیدا کرده و سایر شرکت های تولید کننده میلگرد آجدار اروپایی نیز به دنبال خرید آن هستند.

یکی از منابع خبری طی گزارشی گفت: “کارخانه ها تلاش می کنند تا هزینه های تولیدی که با آنها روبرو می شوند را به خریداران منتقل شود.” وی همچنین گفت: “خریداران هیچ گزینه ای نداشته اند، جز اینکه با قیمت های بالا خرید میلگرد آجدارکنند.”

اگرچه فعالیت بازار در منطقه ی شمال اروپا به دلیل کاهش فصلی میلگرد  در منطقه بسیار کم است اما خرید میلگرد آجدار به دلیل کمبود محصولات وارداتی احتمالا قیمت میلگرد آجدار بالا را قبول می کنند. ارزیابی قیمت میلگرد آجدار داخلی در شمال اروپا منعکس کننده پیشنهادات شنیده شده در بازار است.

ارزیابی هفتگی قیمت میلگرد آجدارداخلی در شمال اروپا نشانگر قیمتی معادل ۵۴۰-۵۵۰ یورو (۵۷۴-۵۸۵ دلار) در هر تن در تاریخ ۳۰ نوامبر بود که نسبت به مبلغ ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار (۵۲۱ تا ۵۱۳ دلار) در هفته ی گذشته افزایش داشته است. ارزیابی قیمت میلگرد این منطقه نیز طی  این هفته نشانگر قیمت ۶۴۰-۶۶۰ یورو (۶۸۰ تا ۷۰۱ دلار) در هر تن از تولیدات قبلی بود که در هفته ی گذشته نیز با قیمت ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار (۶۱۶ تا ۶۳۸ دلار) در هر تن از تولیدات قبلی خرید و فروش شد. ارزیابی قیمت میلگرد ، مبلغ ۶۳۰-۶۸۰ یورو (۶۹۱ تا ۷۲۳ دلار) در هر تن از تولیدات سابق را در روز ۳۰ نوامبر نشان داد، که در مقایسه با ارزیابی هفته گذشته با قیمت ۶۹۰ تا ۶۲۰ یورو (۶۲۷ تا ۶۵۹ دلار) در هر تن، تغییر چندانی نداشت.

طبق ارزیابی هفتگی قیمت میلگرد آجدار داخلی در اروپای جنوبی در تاریخ ۳۰ نوامبر با ۴ تا ۵ دلار افزایش، به مبلغ (۵۱۰-۵۴۲ دلار) در هر تن از تولیدات قبلی رسید که نسبت به مبلغ € ۴۶۵-۴۸۰ (۴۹۴-۵۱۰ دلار) در هر تن طی یک هفته گذشته افزایش پیدا کرده بود. قبلا یکی از شرکت های میلگرد آجدار ایتالیا به نام ایلوا، طبق ارزشیابی ها – میلگرد آجدار را به مبلغ ۵۳۰-۵۴۰ یورو (۵۶۳-۵۷۴ دلار) در هر تن از تولیدات قبلی ارائه کرد. پیشنهادات ارائه شده از سوی شرکت های تابعه اسپانیا و ایتالیا در بالا ترین سطح ارزیابی ها قرار گرفته است. ارزیابی قیمت میلگرد آجدار در این مناطق طی هفته ی نشانگر قیمت ۶۹۰ تا ۶۱۰ یورو (۶۲۷ تا ۶۴۸ دلار) در هر تن از تولیدات قبلی بود که نسبت به قیمت ۵۷۰ تا ۶۰۰ دلار (۶۰۶-۶۳۸ دلار) در هر تن از تولیدات قبلی در هفته گذشته، افزایش یافته است. ارزیابی های انجام گرفته، پیشنهادات تمامی کارخانجات اصلی میلگرد آجدار منطقه را نشان می دهد.

ارزیابی قیمت میلگرد آجدار داخلی نیز در این هفته نشانگر قیمت ۵۸۰ تا ۶۱۰ یورو (۶۱۶ تا ۶۴۸ دلار) در هر تن از تولیدات این کارخانه ها بوده است که در مقایسه با قیمت ۵۷۰ تا ۵۸۰ یورو (۶۰۶ تا ۶۱۶ دلار) در هر تن طی یک هفته ی گذشته افزایش یافته است.

ارزیابی هفتگی قیمت میلگرد آجدار داخلی مرکز اروپا در روز چهارشنبه نشانگر مبلغ ۵۰۰ تا ۵۱۰ یورو (۵۳۱ تا ۵۴۲ دلار) در هر تن تولیدات قبلی کارخانه بود که نسبت به هفته گذشته با قیمت ۴۵۰ تا ۴۷۷ یورو (۴۷۸ تا ۴۹۹ دلار)، سقوط قیمت داشته است.

 

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری