0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

قیمت ورق گالوانیزه در چین در حال افزایش است

برای سـومین بار در طول هفتـه ی گذشته قیمـت ورق گالوانیزه صادراتی چین افزایش یافته است چرا که قیمت این محصول در بازار داخلی نیز افزایشـی است. به گزارش متال اکسپرت، برای خرید ورق گالوانیزه صادراتی چین، قیمت ورق این کشور حدود 5 تا 10 دلار نسبت به هفته ی قبل بـالا تر رفتــه است و هم اکنون به مبلغ 450 تــا 460 دلار در هر تن فوب خرید و فروش می شود.

 پس از افزایش قیمت هفته ی قبل فعالیت بازار صادرات ورق گالوانیزه چین خیلی کم شد. معاملاتی نیز برای فروش ورق گالوانیزه این کشور به صورت محدود با مبلغی معادل 450 تا 455 دلار در هر تن فوب شنیده شده است. طی چند هفته ی اخیر نیز جو بازار داخلی ورق چین بهبود چشمگیری داشته است، چرا که موجودی بازار با سرعت بیشتری کاهش یافته. درنتیجه کارخانه های زیادی قیمت های ورق صادراتی خود را کم کردند،  و در بــازار داخلی سوددهی بهتری داشتند.

به گزارش متال اکسپرت، صادر کننده هــای ورق گالوانیزه کشورهای مستقل مشترک المنافع تولیدات خود را پیش فروش کرده اند. قیمت ورق گالوانیزه تولیــد کشورهای مستقل مشترک المنافع به مبلغ 435 تا 445 دلار در هــر تــن فوب دریای ســیاه اســت که مشــابه قیمت های ماه قبل است. البته قیمت های پیشنهادی اولیه برای این محصول به مبلغ 445 تا 450 دلار بوده است.

عرضه کننده های ورق در منطقــۀ منا این مـاه بـازار خوبی داشـته اند، و تناژ بالایی از ورق گالوانیزه اوکراین و روسیه  فروخته شده. از طرفی چندین محموله ی ورق روســیه در مصر معامله شد. ظاهرا در آفریقای شمالی نیز خریدهایی با قیمت های بالاتر انجام شده است. در ایران هم خرید هایی صورت گرفته و ورق گالوانیزه روسیه با 5 یورو کاهش نسبت به پیشنهاد اولیه ی قیمت این ورق نهایی شــده اســت.

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

بازار ورق سیاه جنوب شرق آسیا فعال شد

طبق گزارشات متال اکسپرت در روزهای اخیر بازار واردات ورق سیاه جنـوب شـرق آسـیا رشـد خوبـی داشـته اسـت و خریـداران فیلیپینی پس از چند هفته غیبت خریدهای خوبی داشتند. معاملات اخیر اغلب با قیمتی در حــدود 435 دلار در هر تن بوده اســت.

به گــزارش متال بولتن، فیلیپین از هند یک محموله ورق سیاه با قیمتی معادل 435 دلار در هر تن خرید. این درحالی است که بازار داخلی چین از رونق خوبی برخوردار است و عملا بازار صـادرات آن فعالیت زیادی نــدارد. گفتنی است که رونق بازار نشان دهنده ی ارائه ی قیمت های پیشنهادی بالا برای ورق سیاه صادراتی از ســوی چین اســت. متوسط قیمت ورق سیاه وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا نیز در حدود 415 تا 423 دلار در هر تن cfr است.

بـرای سـومین بـار طی یـک هفتـه ی گذشته قیمـت ورق گالوانیزه صادراتـی چین بـا افزایش مواجه شده است

به گزارش متال اکسپرت به نقل از متال بولتن قیمت ورق گالوانیزه صادراتی چین 5 تا 10 دلار نسبت به هفته ی قبل افزایش یافته است، چرا که قیمت ورق سیاه در بازار داخلی نیز افزایشـی بوده است. پس از افزایش قیمت  ورق گالوانیزه در هفته ی قبل فعالیت بازار ورق گالوانیزه صادراتی چین خیلی کم شد.

 معاملاتی نیز برای خرید ورق گالویزه با حجمی محدود به مبلغ 450 تا 455 دلار در هر تن شنیده شده اســت. طی چند هفته ی اخیر جو بازار داخلی ورق چین بهبود چشمگیری داشته چرا که موجودی بازار با سرعت بیشتری کاهش یافت. درنتیجه کارخانه های زیــادی صــادرات را کــم کردند، چــون بــازار داخلی سوددهی بهتری برایشان دارد.

 

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0