0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

قیمت میلگرد وارداتی امریکا

قیمت میلگرد وارداتی به کشور آمریکا طی هفته گذشته ثابت بوده است درحالی که قیمت قراضه آهنی کشور ترکیه و مواد خام اولیه کاهش یافته است. متال بولتن ارزیابی خود از قیمت میلگرد وارداتی را به میزان ۵۴۴-۵۳۵ دلار به ازای هر تن ثابت نگه داشته است. قیمت قراضه آهنی ترکیه نیز طی ماه سپتامبر از میزان ۳۵۱ دلار به ازای هر تن به قیمت ۲۹۱ دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. با این حال کاهش قیمت قراضه آهنی در این کشور بر قیمت میلگرد وارداتی به آمریکا تاثیری نداشته است چراکه میزان واردات میلگرد از این کشور به علت عوارض مالیاتی کاهش یافته است. با احتساب مالیات ها و با وجود کاهش قیمت قراضه آهنی، قیمت میلگرد وارداتی از کشور ترکیه به میزان ۵۹۵-۵۹۰ دلار به ازای هر تن برآورد شده است. محموله ای از میلگرد به ظرفیت نامعلوم در تاریخ ۳ ماه اکتبر از کشور ترکیه به قیمت ۵۹۰ دلار به ازای هر تن به فروش رسیده است. به گفته برخی منابع خبری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد در ترکیه از ماه مه تاکنون هیچ معامله ای را برای خرید میلگرد با کشور آمریکا منعقد نکرده است. با نهایی شدن تصمیمات راجع به قانون ۲۳۲ تجارت آمریکا تا پایان سال جاری، ممکن است میزان واردات میلگرد به این کشور افزایش یافته و قیمت میلگرد در بازار داخلی کاهش یابد و یا اینکه قیمت میلگرد افزایش بیشتری یابد.

شنیده ها حاکی از آن است که محموله ای از کشورهای اروپایی به آمریکا صادر شده است که قیمت میلگرد پیشنهادی در آن به میزان ۶۰۰ دلار به ازای هر تن بوده است. هم چنین قیمت میلگرد صادراتی کشور ترکیه نیز در حال کاهش می باشد. به گفته منابع خبری قیمت میلگرد صادراتی این کشور به میزان ۵۳۰-۵۲۰ دلار به ازای هر تن فوب و یا ۵۶۰-۵۵۰ دلار به ازای هر تن cfr شنیده شده است. این در حالی است که قیمت میلگرد صادراتی از کشور ترکیه هم چنان کمی بالاتر از قیمت میلگرد در بازار داخلی کشور آمریکا می باشد و خریداران ترجیح می دهند خرید میلگرد را در بازار داخلی این کشور انجام دهند. قیمت میلگرد در بازار داخلی کشور آمریکا به میزان ۲۸-۲۷ دلار به ازای هر cwt می باشد. در نتیجه در حال حاضر هیچ یک از خریداران تمایلی به خرید میلگرد از بازار وارداتی این کشور ندارند و ترجیح می دهند کالای مورد نیاز خود را در بازار داخلی این کشور تامین کنند. بازار میلگرد این کشور در حال حاضر بسیار آرام می باشد.

قیمت میلگرد روند نزولی را در پیش گرفته و به دنبال آن قیمت قراضه آهنی نیز در حال کاهش می باشد. در حال حاضر کشور ترکیه به فروش میلگرد تولیدی خود در بازار کانادا مشغول می باشد چراکه عوارض ضد دامپینگ برای این کشور در اوایل ماه سپتامبر کاهش یافته است. به گفته منابع خبری کارخانجات ترکیه که مهم ترین تامین کنندگان میلگرد کشور آمریکا می باشند به تازگی هزاران تن میلگرد به کانادا به قیمت دلخواه خود به فروش رسانده اند. قیمت میلگرد وارداتی به میزان زیادی کم تر از قیمت میلگرد در بازار داخلی این کشور نبوده است. پایین ترین خرید میلگرد وارداتی حدود ۵/۲۸ دلار به ازای هر  cwt بوده است در حالی که پیشنهاداتی برای قیمت میلگرد وارداتی به میزان ۲۹-۷۵/۲۸ دلار به ازای هر cwt نیز وجود داشته است. این بدان معنی است که قیمت میلگرد در بازار وارداتی و داخلی تقریبا نزدیک می باشد.

قیمت میلگرد اصفهان

خرید میلگرد در بازار داخلی به میزان ۲۵/۲۹ دلار به ازای هر cwt بوده است. میزان حجم واردات میلگرد در ماه سپتامبر به میزان ۵۴۰۸۲ تن بوده است که کم ترین میزان میلگرد وارداتی طی ماه های سال ۲۰۱۷ بوده است. این میزان تقریبا یک سوم ۱۵۱۷۵۰ تن میلگرد وارداتی به آمریکا در سال ۲۰۱۶ بوده است. به طور شگفت انگیزی میزان واردات میلگرد از کشور ترکیه به آمریکا طی ماه گذشته به صفر رسیده است در حالی که در ماه مشابه سال گذشته میزان واردات میلگرد از ترکیه به این کشور به میزان ۹۸۲۳۹ تن بوده است. هم چنین براساس آمار منتشر شده، در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵، کشور ترکیه به ترتیب به میزان ۳۵/۱ میلیون تن و ۴۷/۱ میلیون تن میلگرد به کشور آمریکا صادر کرده است. در ماه سپتامبر سال جاری کشورهای برزیل، کلمبیا و مکزیک بیشترین میزان حجم واردات میلگرد به کشور آمریکا را به خود اختصاص داده اند. ولی میزان واردات میلگرد این کشورها به آمریکا به میزان ۵۱۲۹۷ تن بوده است که تقریبا یک چهارم ۱۸۶۷۲۸ تن میلگرد وارداتی کشور ترکیه به آمریکا بوده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری