0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

افزایش ۱۶ دلاری قیمت ورق گرم کشور هند

طی هفته جاری قیمت ورق گرم تولید داخلی این کشور را به میزان ۱۶ دلار به ازای هر تن افزایش داده اند. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش جهانی قیمت مواد اولیه می باشد. قیمت ورق گرم تولید داخلی این کشور در هفته جاری به میزان ۶۱۵-۶۰۸ دلار به ازای هر تن اعلام شده است. این در حالی است که قیمت این محصول در هفته گذشته به میزان ۶۰۰-۵۹۲ دلار به ازای هر تن بوده است و طی هفته جاری شاهد افزایش قیمت ۱۶ دلار به ازای هر تن برای ورق تولید داخلی این کشور بوده ایم.

هم چنین ورق فولادی کارخانجات هند در ماه اوت به طور کلی به میزان ۳۱ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق فولادی تولید داخلی هند تا پایان ماه ژوئیه به میزان ۵۸۴-۵۷۷ دلار به ازای هر تن بوده است. در واقع کشور هند از سناریوی افزایش قیمت ورق فولادی جهانی تبعیت نکرده است. به گفته منابع خبری قیمت ورق این کشور ممکن است تا میزان ۶۲۳ دلار به ازای هر تن نیز افزایش یابد. هم چنین این کارخانجات قیمت ورق سرد را نیز به میزان ۱۶ دلار به ازای هر تن افزایش داده اند. اخبار رسیده حاکی از آن است که قیمت ورق سرد تولید داخلی این کشور به میزان ۶۸۶-۶۷۸ دلار به ازای هر تن رسیده است.

این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان ۶۷۰-۶۶۲ دلار به ازای هر تن گزارش شده بود. با این حال اگرچه بازار داخلی این کشور مساعد می باشد سود حاصل از صادرات ورق گرم در کشور هند چندان قابل توجه نبوده است. قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی این کشور در هفته جاری به میزان ۵۶۵-۵۴۵ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت پیشنهادی ۵۹۵-۵۹۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته کاهش یافته است.

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت های بالاتر در هفته گذشته توسط خریداران با استقبال روبرو نشده است به همین علت معاملات صادراتی در هفته جاری به قیمت ۵۶۵-۵۴۵ دلار به ازای هر تن منعقد شده است که نسبت به هفته گذشته از نرخ کم تری برخوردار می باشد. بازار وارداتی این کشور نیز اوضاع مساعدی نداشته و قیمت های پیشنهادی در حال حاضر چندان قابل توجه نمی باشد. پیشنهادات وارداتی برای ورق گرم از کشور چین به میزان ۵۹۰-۵۸۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت پیشنهادی ۵۸۰-۵۷۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته به میزان ۱۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است.

هم چنین پیشنهادات قیمت ورق سرد این منطقه نیز در هفته جاری به میزان ۶۲۵-۶۲۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت اعلامی ۶۰۵-۶۰۰ دلار به ازای هر تن در هفته گذشته به میزان ۲۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. هم چنین پیشنهادات ورق فولادی چین به هند به میزان ۵۷۰-۵۶۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت نیز نسبت به قیمت پیشنهادی هفته گذشته به میزان ۱۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است. به گفته یکی از تاجران محلی اکثر قیمت های پیشنهادی محصولات فولاد تخت چین بسیار بالاتر از قیمت های محلی کشور هند بوده است و به همین دلیل واردات این کشور با استقبال خوبی مواجه نشده است.

ثبات قیمت محصولات فولاد تخت ترکیه

به گزارش متال بولتن ارزیابی ها از قیمت محصولات فولاد تخت کشور ترکیه طی هفته جاری ثابت باقی مانده است اما پیشنهادات ارائه شده توسط تولیدکنندگان این محصولات افزایش یافته است. قیمت ورق گرم پیشنهادی این کشور به میزان ۵۸۵-۵۷۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده است. این در حالی است که قیمت معاملات صورت گرفته در این کشور به میزان ۵۷۰-۵۴۰ دلار به ازای هر تن متغیر بوده است. به گفته منابع خبری به طور قطع نمی توان گفت که میزان تقاضا در بازار داخلی ترکیه مطلوب می باشد زیرا به نظر می آید بازار داخلی این کشور در تعطیلات به سر می برد. کارخانجات هنوز سفارشات ماه اکتبر خود را به طور کامل نبسته اند.

با این حال آن طور که به نظر می رسد به علت افزایش قیمت مواد خام اولیه و هم چنین افزایش قیمت سایر محصولات در بازار داخلی این کشور، قیمت ورق گرم نیز هم چنان افزایش خواهد یافت. اما هنوز مشخص نمی باشد که این افزایش قیمت تا چه زمانی به طول انجامد. ارزیابی متال بولتن از قیمت ورق گرم تولید داخلی کشور ترکیه به میزان ۵۷۰-۵۴۰ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت ۵۷۰-۵۶۵ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته کمی افزایش محدوده داشته است.

هم چنین ارزیابی قیمت ورق سرد این کشور نیز به میزان ۷۰۰-۶۸۰ دلار به ازای هر تن بوده است که قیمت معاملات صورت گرفته به میزان ۶۷۰-۶۶۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. به گفته منابع خبری بازار صادراتی ورق گرم این کشور نیز نسبتا آرام بوده است که علت آن تعطیلات فصلی در اروپا و کاهش صادرات این کشور بوده است. قیمت های پیشنهادی صادراتی نیز به میزان ۵۶۰-۵۵۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. با این حال ارزیابی قیمت ورق گرم صادراتی این کشور در آژانس گزارش قیمت متال بولتن به میزان ۵۶۰-۵۵۰ دلار به ازای هر تن بوده که پیشنهادات قیمت نیز در همین محدوده شنیده شده است.

افزایش قیمت ورق پوشش داده شده ترکیه

به گزارش متال بولتن قیمت ورق پوشش داده شده کشور ترکیه طی این هفته افزایش یافته است که علت این امر استقبال بیش از حد خریداران این محصول نسبت به دو ماه گذشته بوده است. گزارش متال بولتن از پیشنهادات قیمت ورق گالوانیزه تولیدی کشور ترکیه به میزان ۷۹۵ دلار به ازای هر تن بوده است. این در حالی است که ارزیابی این آژانس از قیمت ورق گالوانیزه طی هفته جاری به میزان ۸۱۰-۷۹۵ دلار به ازای هر تن اعلام شده بود که نسبت به قیمت ۷۷۰-۷۶۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده طی هفته گذشته افزایش یافته است.

 

خبرهای مرتبط:

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • ۵عالی بود
  • ۳خوب بود
  • ۲معمولی بود
  • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها