0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثبات قیمت ورق گالوانیزه کشورهای اروپایی در بازار داخلی ۲۸ سپتامبر

قیمت خرید ورق گالوانیزه در بازار داخلی کشورهای اروپایی ثابت شده است که علت این امر تضعیف بازار وارداتی ورق گالوانیزه این کشورها می باشد. پیشنهادات قیمت ورق گالوانیزه از سوی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا محدود گردیده است چراکه کمیسیون اروپا اقدامات ضد دامپینگ جدیدی را برای واردات ورق گالوانیزه از کشور چین به میزان ۵/۲۸-۲/۱۷ درصد در ماه اوت سال جاری تعیین کرده است.

در نتیجه این امر، ارزیابی متال بولتن از قیمت خرید ورق گالوانیزه در بازار داخلی شمال اروپا به میزان ۶۷۵-۶۶۰ یورو به ازای هر تن تا تاریخ ۲۷ ماه سپتامبر بوده است که نسبت به قیمت ورق گالوانیزه این منطقه اعلام شده طی هفته گذشته ثابت باقی مانده است. این ارزیابی ها براساس قیمت ورق گالوانیزه قابل اجرا در بازار داخلی این کشورها گزارش شده است. هم چنین ارزیابی ها از قیمت ورق گالوانیزه در کشورهای واقع در جنوب اروپا به میزان ۶۴۰-۶۲۵ یورو به ازای هر تن تا تاریخ ۲۷ ماه سپتامبر بوده است که نسبت به قیمت ورق گالوانیزه به میزان ۶۴۰-۶۳۰ یورو به ازای هر تن اعلام شده طی هفته قبل از آن اندکی کاهش یافته است. این ارزیابی ها نیز براساس پپیشنهادات قیمت ورق گالوانیزه و معاملات منعقد شده در این بازار بوده است.

قیمت ورق گالوانیزه

به علاوه، به علت کاهش پیشنهادات برای قیمت خرید ورق گالوانیزه در کشور چین، فعالیت خرید این محصول در جنوب شرقی آسیا، هند و ترکیه نیز کاهش یافته است. در حال حاضر پیشنهادات زیادی برای قیمت ورق گالوانیزه صادراتی در بازار جهانی شنیده نشده است. در حال حاضر تنها تعدادی پیشنهاد برای قیمت ورق گالوانیزه از سوی کشور چین شنیده شده است که این قیمت نیز خریداران کمی داشته است. ارزیابی ها از قیمت ورق گالوانیزه وارداتی به شمال اروپا به میزان ۶۸۰-۶۶۰ یورو به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت قبلی بدون تغییر بوده است. هم چنین قیمت ورق گالوانیزه وارداتی به جنوب اروپا نیز به میزان ۷۰۰-۶۸۰ دلار به ازای هر تن ثابت بوده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری