0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

مقایسه قیمت ورق سیاه کارخانجات مختلف

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ی اصفهان با ضخامت ٢ میلی متر در تاریخ دوشنبه ٢۵ دی ماه ٩۶ به مبلغ ٢٧٧۵ تومان اعلام شد. علاوه بر این، قیمت همین محصول با ضخامت ٣ میلی متر در حدود ٢٨۴٠ تومان در دسترس خریداران داخلی قرار گرفت که نسبت به روز های گذشته ثابت اعلام شد. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه نیز در روز گذشته با ضخامت ١۵ میلی متر و به صورت شیت فابریک معادل ٢۴٩٠ تومان در بازار اصفهان عرضه شد که در مقایسه با روز یکشنبه با قیمت ٢۴٨٠ تومان، ١٠ تومان افزایش یافته است.

علاوه بر این، قیمت شیت ٨، ١٠ و ١٢ ورق سیاه فابریک کارخانه ی فولاد مبارکه ی اصفهان در حدود ٢۵١٠ تومان شنیده شد. که نسبت به قیمت روز چهارشنبه ٢٠ دی ماه ثابت باقی مانده است. علاوه بر این، در مقایسه با قیمت ٢۶٣٠ تومان در روز یکشنبه ٢۴ دی نیز کاهش پیدا کرده است. ورق پا برش کارخانه ی ذوب آهن اصفهان با ضخامت ٣ میلی متر هم در روز شنبه ٢٣ دی ماه سال جاری معادل ٢٧٣٠ تومان اعلام شد.

قیمت ورق سیاه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد سبا با ضخامت ٢.۵ میلی متر در روز دوشنبه ٢۵ دی ماه ٩۶ در حدود ٢٧٠٠ تومان اعلام شد که نسبت به قیمت ٢۶٧٠ تومان در روز شنبه ٢٣ دی، کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، قیمت ورق سیاه با ضخامت ٣ میلی متر نیز معادل ٢٨٠۵ تومان اعلام گردید. قیمت ورق سیاه ۶ میلی متری کارخانه ی فولاد سبا با قیمتی در حدود ٢۵۶٠ تومان در دسترس خریداران قرار گرفت.

علاوه بر این، فروش ورق سیاه با ضخامت ٨ میلی متر در کارخانه ی تهران در حدود ٢۴١۵ تومان انجام شد. همچنین تعرفه ی ورق سیاه ٢ میلی متری نیز از ٢٠ درصد به ١٠ درصد کاهش پیدا کرد.

ورق سیاه اصفهان

در حال حاضر فروش ورق سیاه در داخل کشور توسط کارخانه هایی مانند فولاد مبارکه ی اصفهان، ام. ام. کی، فولاد سبا، اکسین اهواز، فولاد کاویان و قزاق، انجام می شود.

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز با ضخامت ١۵ میلی متر در حدود ٢۴۴۵ تومان شنیده شده است و ضخامت ۴٠ این محصول نیز با همین قیمت اعلام شد. قیمت همین محصول با ضخامت ٢٠ میلی متر نیز پس از بارگیری از بنگاه اهواز به مبلغ ٢٣٧۵ تومان به فروش رسید که با ٢٠ تومان افزایش قیمت همراه بوده است.

بازار خارجی ورق سیاه

در هفته ی گذشته در تاریخ سه شنبه ١٩ دی ماه ٩۶ قیمت ورق سیاه صادراتی سی آی اس میزان ۱۰ دلار کاهش پیدا کرد و به مبلغ ۵۱۵ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. نازل ترین قیمت ورق سیاه سی آی اس در امارات و به طور کلی آسیا مشاهده شد که در حدود ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر و ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه اعلام شده است.

در بازار داخلی امریکا نیز قیمت ورق سیاه حدودا ۳ دلار در هر تن کاهش یافت و به مبلغ ۶۰۷ دلار در هر تن درب کارخانه رسید.  قیمت پیشنهادی برای واردات این محصول از امریکا در حدود ۵۵۵ دلار در هر تن سی آی اف بود که نسبت به روز های گذشته تغییر با ثبات بود. در بازار داخلی اروپا ورق سیاه با قیمتی در حدود ۵۳۸ یورو در هر تن درب کارخانه شنیده شد که توسط تحلیل گران با ثبات گزارش شد.

در بازار داخلی چین قیمت ورق سیاه کم تر از میزان ۲ دلار در هر تن افزایش داشت و به مبلغ ۶۱۹ تا ۶۲۷ دلار هر تن درب کارخانه اعلام شد. ورق سیاه صادراتی سی آی اس نیز به دلیل افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی تا میزان ۱۰ دلار کاهش داشته است و به مبلغ ۵۱۵ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه اعلام شد.

علاوه بر این، قیمت این کالا در بازار داخلی ترکیه در حدود ۵ تا ۱۰ دلار کاهش یافت و به مبلغ ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار هر تن درب کارخانه رسید که نسبت به قیمت های هفته ی گذشته تغییر محسوسی پیدا نکرد.

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0