0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نوسانات قیمت ورق رنگی دی ماه

تولیدکنندگان ورق رنگی ایران به دلیل تقاضای پایین ، نوسانات اخیر قیمت در بازار محلی، و انتظار بهبود بازار داخلی، بر افزایش قیمت این محصول اصرار می ورزند. کارخانه های ایران پیشنهادات خود را در مورد قیمت ورق رنگی برای فروش در ماه دی در حدود ۴۴۱۰ تومان در هر کیلو اعلام کردند که ۶۰ تومان در هر کیلو پایین تر از قیمت های پایین هفته ی گذشته است. یکی از معامله گران گفت: “کارخانه های ایران ممکن است برای قیمت های پیشنهادی بالاتر از قیمت های محلی پافشاری کنند”.

پیشنهادات در مورد قیمت ورق رنگی تا میزان ۶۰ تومان در هر کیلو کاهش یافت و به مبلغ ۴۴۱۰ تومان در هر کیلو رسید. یکی از منابع خبری گفت: کارخانه ها می توانند پیشنهادات خود را در مورد قیمت ورق رنگی در بالاترین سطح حاضر، در جواب بهبود تقاضا در کشور اعلام کنند. معاملات انجام شده با خریداران به مبلغ ۴۴۱۰ تومان در هر کیلو رسید. مواد اولیه با تقاضای برای خرید این مواد نیز رو به رو شده است. ورق رنگی نیز در این هفته به قیمت ۴۴۱۰ تومان در هر کیلو فروخته شد.

پیشنهادات ارائه شده با قیمت ۴۴۷۰ تومان در هر کیلو شنیده شد، اما هنوز هیچ قراردادی برای خرید آن بسته نشده است. فعالیت خرید در این هفته در ایران زیاد نبود. کارخانه ی تولید ورق رنگی قیمت ورق رنگی خود را در حدود ۴۴۱۰ تومان در هر کیلو برای فروش در ایران اعلام کرد ، اما خریداران هنوز هیچ قراردادی را در این باره امضا نکرده اند.

خرید ورق رنگی دز اصفهان

قیمت انواع ورق رنگی

قیمت ها در طول مدت هفته گذشته برای ورق رنگی چینی قرمز ۳۰۰۰ با ضخامت ۰٫۴۷ میلی متر و عرض ۱٫۲۵ با قیمت ۴۴۱۰ تومان به ازای هر کیلو در ایران بوده است این در حالی است که قیمت ها برای ورق رنگی سفال ۸۰۰۴ با ضخامت ۰٫۴۷ با عرض ۱٫۲۵ با قیمت ۴۳۶۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است در این مدت قیمت ورق آبی ۵۰۱۵ با ضخامت ۰٫۴۷ با عرض ۱٫۲۵ به ازا ی هر کیلو با ۴۳۶۰ تومان و برای ورق چینی سفید ۹۰۱۶ با ضخامت ۰٫۴۷ و عرض ۱٫۲۵ به ازای هر کیلو ۴۳۶۰ تومان به فروش رسید.

همچنین قیمت برای ورق رنگی چین ، ورق نارنجی ۲۰۰۴ و ورق سبز ۶۰۲۴ و ورق پرتقالی ۱۰۲۸ نیز با ضخامت ۰٫۴۷ و با عرض ۱٫۲۵ به ازای هر کیلو ۴۳۶۰ تومان بفروش رسید که این قیمت ها در مقایسه با قیمت های هفته گذشته برای ورق چین درحدود ۶۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش داده است این قیمت ها برای ورق چینی در هفته گذشته در حدود ۴۴۷۰ تومان بوده است.

قیمت ورق چینی در انبار تهران برای ورق قرمز۳۰۰۰ با ضخامت ۰٫۱۸ و عرض ۱ در این مدت با قیمت ۴۸۳۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است و قیمت برای ورق چین نارنجی ۲۰۰۴ با ضخامت ۰٫۱۸ و عرض ۱ با قیمت ۴۸۰۰ تومان در هر کیلو معامله شد و قیمت برای ورق پرتقالی ۱۰۲۸ با ضخامت ۰٫۱۸ و عرض ۱ با قیمت ۴۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است. در این مدت قیمت برای ورق سفید ۹۰۱۶ با ضخامت ۰٫۱۸ و عرض ۱ یه ازای هر کیلو با قیمت ۴۸۰۰ تومان فروخته شده است .

نوسانات قیمت ورق رنگی چینی

قیمت ورق رنگی چینی برای ارائه در انبار بندرعباس برای ورق سبز ۶۰۰۴ با ضخامت ۰٫۴۷ و عرض ۱٫۲۵ با قیمت ۴۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو و برای ورق پرتقالی ۱۰۲۸ با ضخامت ۰٫۴۷ و با عرض ۱٫۲۵ با قیمت ۴۳۰۰ تومان و برای ورق رنگی چین قرمز ۳۰۰۰ و با ضخامت ۰٫۴۷ و عرض ۱٫۲۵ با قیمت ۴۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است از طرفی قیمت ورق نارنجی ۲۰۰۴ در انبار بندرعباس برا ی ضخامت ۰٫۴۷ و عرض ۱٫۲۵ با قیمت ۴۳۲۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است .

در طول هفته گذشته و در روز دوشنبه ۱۸ دی قیمت ها برای ورق رنگی فولاد و برای ورق رنگی فولاد آبی ۵۰۱۵ با ضخامت ۵۰ و عرض ۱٫۲۵ به ازای هر کیلو ۴۲۴۰ تومان و برای ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ با ضخامت ۵۰ و عرض ۱٫۲۵ به ازای هر کیلو با قیمت ۴۳۴۰ تومان و برای ورق نارنجی ۲۰۰۴ با قیمت ۴۳۶۰ تومان به ازای هرکیلو همچنین برای ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ با ضخامت ۵۰ و عرض ۱٫۲۵ با قیمت ۴۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو در انبار اصفهان به فروش رسید در این مدت قیمت ها برا ورق رنگی فولاد برای ورق قرمز ۳۰۰۰ با ضخامت ۶۰ و عرض ۱٫۲۵ به ازای هر کیلو ۴۲۶۰ تومان جهت عرضه در انبار اصفهان بوده است که این قیمت ها در مقایسه با هفته گذشته درحدود ۲۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

انتظار می رود که قیمت های پیشنهادی ورق رنگی فولاد در آینده ای نزدیک افزایش یابد. یکی از شرکت کنندگان در بازار به خبرگزاری ها گفت: “همان طور که مشتریان پر کردن سهام خود را قبل از آغاز فصل زمستان شروع کرده اند، تقاضا نیز در بازار محلی افزایش خواهد یافت. بنابراین، قیمت های صادراتی ممکن است دنبال شود.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری