0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

ثبات قيمت بيلت و اسلب بازار آهن آلات جنوب شرق اسيا

در ارزيابي ۱۴ می متال بولتن بهای بيلت وارداتی به بازار آهن آلات جنوب شرق آسيا  با ۵ دلار افزايش نسبت به هفته قبل در محدوده ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار CFR قرار گرفت.

معاملات بيلت تايلند در محدوده ۵۵۳ تا ۵۵۸ دلار CFR گزارش شد. به دليل نوسانات كنونی قيمت ها در چين خريداران سياست انتظار و پايش بازار را در پيش گرفته اند.

شنيده شد نوردكارهای فيليپين پيشنهاد ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار CFR ارايه دادند.

نوسانات منتشر شده از قیمت اسلب

برخي از تامين كننده هاي اسلب در بازار آهن آلات جنوب شرق آسیا پيشنهاد های فروش خود را كاهش دادند اما خريد و فروش هم چنان كم رونق است.

در ارزيابي ۱۴ مي متال بولتن اسلب وارداتی به جنوب شرق اسيا بدون تغيير نسبت به هفته قبل ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار CFR بود. يكی از خريداران اندونزي سفارشي به قيمت ۵۶۰ دلار CFR از روسيه رزرو كرد.

بر اساس گزارش ها محموله ديگری از اسلب هند در محدوده ۵۶۵ تا ۵۷۰ دلار CFR به تايلند به فروش رسيد. البته اين معامله به صورت تحويل فوری بود و در ارزيابی متال بولتن قرار نگرفت.

پيشنهاد های فروش CIS به تايوان ۵۵۰ تا ۵۵۳ دلار CFR بود و ۱۰ تا ۱۵ دلار پايين تر از يك هفته قبل بود.

به دليل اين كه مصرف كننده های اسلب ذخاير كافی در انبارهای آهن آلات خود دارند تمايل زيادی به خريد نداشته و از اين رو بازار اسلب كم رونق شده است.

قیمت آهن آلات

ارزيابی قیمت ورق گالوانیزه صادراتی چين

تقاضا در بازار صادراتی گالوانيزه چين مانند كلاف سرد در شرايط چندان مطلوبي قرار ندارد. در ارزيابي ۱۵ مي متال بولتن قیمت ورق گالوانيزه ضخامت ۱٫۰۰ ميلي متر پوشش ۱۲۰ گرم در محدوده ۶۸۵ تا ۶۹۵ دلار FOB قرار گرفت.

محموله های مختلفي  از ورق گالوانيزه چين به قيمت ۶۸۵ دلار FOB به فيليپين به فروش رسيد. برای بيشتر خريداران خارجي قيمت های پيشنهادی چينی ها بالاست و مورد پذيرش مشتريان قرار نگرفت. با اين وجود كارشناسان معتقدند در هفته جاری معاملات در محدوده ۶۸۵ تا ۶۹۵ دلار FOB خواهد بود.

هفته گذشته اندك بهبودی در بازار صادراتی صورت گرفت اما خريداران هم چنان تلاش می كنند قيمت ها را كاهش دهند.

در بازار داخلی آهن آلات چين هم چنان قیمت ورق گالوانيزه در شرايط مطلوب با قيمت هايي بالايي قرار دارد و از اين رو شاخص صادراتی آن كاهش نيافت. به همين دليل فروش محصول با شرايط قبلی مشكل می باشد.

ارزيابی كلاف سرد صادراتی چين

در ارزيابی كلاف ۱۵ می قیمت ورق سرد صادراتي چين ضخامت ۱٫۰۰ ميلي متر گريد SPCC در محدوده ۶۱۰ تا ۶۲۵ دلار بر تن FOB قرار گرفت و نسبت به يك هفته قبل بدون تغيير باقي ماند.

محموله های مختلفی از شركت Hanghzu به جنوب شرق آسيا با قيمت ۶۱۵ تا ۶۲۰ دلار FOB به فروش رسيد.

شنيده شد يكي از خريداران ويتنامی كلاف سرد را به قيمت ۶۰۵ تا ۶۱۰ دلار FOB خريداری نموده است. اما اين قيمت در ارزيابی متال بولتن وارد نشده و گفته می شود يكی از تجار برای فروش بهتر قيمت را كاهش داده است.

تقاضا در بازار چندان قوی نيست و عمده فروش ها به مشتريان قديمی صورت مي گيرد.

در عين حال قيمت های فروش داخلی چين مانند هميشه بالاتر از صادرات در محدوده ۷۰۷ تا ۷۱۶ دلار EXW قرار دارد.

افزایش قیمت میلگرد چین با تقویت بازار بیلت

قیمت میلگرد شرق چین (شانگهای) به میزان ۴۰۳۰-۳۹۸۰ یوان (۶۳۶-۶۲۸ دلار) به ازای هر تن اعلام شد که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۲۰ یوان به ازای هر تن افزایش یافته است. در شمال چین نیز قیمت میلگرد به میزان ۳۹۷۰-۳۹۴۰ یوان به ازای هر تن اعلام شد

که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۱۰ یوان به ازای هر تن افزایش یافته است. تجار قیمت های پیشنهادی خود را در بازار آتی افزایش داده و علت این امر نیز بهبود در بازار بیلت بیان شده است.

ارزیابی ها از شاخص قیمت روز میلگرد بازار صادراتی چین به میزان ۵۵۲ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به شاخص قبلی به میزان ۸۳/۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است.

هم چنین قیمت های پیشنهادی در محدوده ۵۷۵-۵۶۰ دلار به ازای هر تن شنیده شده است ولی برخی از کارخانجات نیز قیمت های بالاتری را پیشنهاد داده اند.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری