2/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود

آنچه در بازار آخرین هفته تابستان گذشت

در نخستین روز هفته؛ شاخص میانگین قیمت روز میلگرد آجدار در بازار داخلی با رقم حدودی ۴۱۴۵ تومان به ازای هر کیلو ( با احتساب مالیات ارزش افزوده) بنا بر آخرین شنیده ‌های بازار، نسبت به آخرین شاخص ثبت شده در روز پنج شنبه؛ صرف نظر از برخی تغییرات جزئی همچنان ثابت ارزیابی گردید. بنا بر برخی شنیده‌ ها از بازار قوطی و پروفیل؛ در حالی که نرخ پیشنهادی کف این بازار از برخی مبادی ثابت شنیده شد؛ در سقف اما عقب نشینی ها همچنان ادامه داشت؛ بطوریکه برخی شنیده ها در خصوص محصول بر مبنای ورق ضخامت ۲ میلی متر در گستره قیمتی ۵۹۰۰ تا ۶۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو exw  ( با احتساب مالیات ارزش افزوده) در روز شنبه بود. در روز یک شنبه شنیده های نرخ محصول بر مبنای ورق ضخامت ۲ میلی متر بین ۵۹۰۰ تا ۶۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو ( با احتساب مالیات ارزش افزوده ) و نرخ کاربردی و موثر این کالا با در نظر گرفتن محصول تولیدی از ورق فولاد مبارکه اصفهان بین ۶۱۰۰ تا ۶۱۵۰ تومان شنیده شد.

با توجه به برخی شنیده ‌ها از قیمت تیرآهن ذوبی در روز یک شنبه در برخی از انبارهای پایتخت و اصفهان؛ و با مقایسه قیمت های شنیده شده با روز گذشته؛ در کف نرخ بازار تغییرات محسوسی در بیشتر سایزها دیده نشد؛ سایز ۱۸ احتمالا به سبب بهبود عرضه از سمت مبدا اندکی عقب ‌نشینی داشت، ( حدود شاخه ای ۵- تا ۱۵- هزار تومان) سایز ۲۴ اما همچنان صعودی شنیده شد به طوری که در دومین روز هفته به نسبت روز شنبه حداقل شاهد افزایش شاخه ای ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان، پیشنهادی برخی از بنکداران در خصوص این کالا بودیم؛ بطور کلی و علی رغم عرضه های روز یک شنبه در بورس کالا؛ هنوز بازار تیرآهن ذوبی ملتهب و تا حدودی حبابی دیده می شود که برخی از فعالان این حوزه همچنان که پیش تر گزارش شد؛ علت اصلی این التهاب را کمبود این گروه کالا در انبارها و محدودیت ترخیص آن از مبدا عنوان کرده‌ اند.

متاسفانه کمبود و عرضه محدود هر کالایی در بازار به نوعی فرصت مناسبی را برای عده ‌ای نوسان گیر در بازار فراهم می نماید که معمولا و تا حد ممکن از این شرایط نامطلوب حداکثر استفاده را از آن خود می کنند و این در حالی است که خود تولیدکننده از این پالس های هیجانی به وجود آمده بازار کمترین بهره را خواهد برد. به طور کلی شاخص میانگین نرخ میلگرد آجدار در بازار داخلی با رقم حدودی ۴۱۴۰ تومان به ازای هر کیلو ( با احتساب مالیات ارزش افزوده) بنا بر آخرین شنیده‌ های بازار، نسبت به آخرین شاخص ثبت شده در روز پنجشنبه؛ صرفنظر از برخی تغییرات جزئی همچنان ثابت ارزیابی گردید.

در روز دوشنبه بازار مقاطع طویل فولادی در کشور بنا بر شنیده ها و رصدهای صورت گرفته عمدتا ثابت؛ چه در نرخهای رسمی؛ چه کالای پیشنهادی بنکدار در حوزه های میلگرد آجدار؛ ناودانی و نبشی و سایر محصولات دیده شد. حال بازار تیرآهن ذوبی اما خوب نیست و در حال حاضر در بازار به نوعی با کمبود موجودی انبارها مواجه هستیم و راهکار آن هم روشن است ؛ “افزایش عرضه و تزریق به بازار” از منشاء تولید در خصوص حواله هایی که پیش تر خریداری شده است. این موضوع قطعا بنا بر رقابتی که در بازار رکودی فعلی، بین عرضه کنندگان ( بنکداران ) این کالا قرار دارد، منجر به تخلیه حباب موجود خواهد شد؛ منتها به شرطی که اراده برای این کار وجود داشته باشد.

در حوزه مقاطع تخت فولادی و ورق هم شنیده ها حاکی از این موضوع بود که افزایش قیمتی در کلیات فعالیت بازار دیده نشده و هر چه هست یا ثبات است یا افزایش تخفیفات و معاملات توافقی.

بازار قوطی و پروفیل هم متاثر از بهبود عرضه ورق به بازار از سوی مبادی متفرقه که به نوعی همواره سوپاپ تخلیه حباب نرخ کالای پیشنهادی فولاد مبارکه از سمت برخی بنکداران محسوب می ‌شود؛ طی یک هفته اخیر پیوسته کاهشی دیده شد، البته یکی دو روزی است که این روند کاهشی تا حدی متوقف شده به طوری که در حال حاضر پیشنهاد محصول بر مبنای ورق ضخامت ۲ میلی متر؛ بیشتر در دامنه قیمتی ۵۹۰۰ تا ۶۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو ( +VAT ) شنیده می شود که البته نرخ پیشنهادی این کالا بر مبنای ورق مبارکه بیشتر در سقف دامنه اعلامی حول و حوش ۶۱۰۰ تا ۶۱۵۰ تومان عمومیت دارد.

به طور کلی در روز دوشنبه شاخص میانگین نرخ میلگرد آجدار در بازار داخلی با رقم حدودی ۴۱۴۰ تومان به ازای هر کیلو ( با احتساب مالیات ارزش افزوده) بنا بر آخرین شنیده‌ های بازار، نسبت به آخرین شاخص ثبت شده در روز گذشته؛ صرف نظر از برخی تغییرات جزئی همچنان ثابت ارزیابی گردید.

منطقی ‌تر شدن نرخ پایه عرضه های بورس کالا و همچین اطمینان از قیمت های کف بازار؛ از جمله عوامل موثر در اقبال تقاضای بورس کالا در خصوص محصولات فولادی در روز دوشنبه بود که باعث افزایش نرخ میانگین موزون معاملاتی میلگرد آجدار میانه گردید، که به تبع آن نرخ پیشنهادی بنکدار در بازار خارج از بورس کالا و همزاد آن خراسان را اندکی افزایش داد.

در روز سه شنبه با توجه به برخی شنیده‌ ها از بازار قوطی و پروفیل؛ در خصوص محصول تولیدی بر مبنای ورق ضخامت ۲ میلیمتر؛ علیرغم اینکه نرخ دامنه پایین این حوزه یا نرخ کف بازار حول و حوش ۵۹۰۰ تومان ( VAT+) از برخی مبادی این حوزه ثابت پیشنهاد می شود؛ در نرخ سقف اما ظاهرا شاهد ادامه عقب نشینی ها از سقف ۶۱۵۰ تومان به حول و حوش ۶۱۰۰ تومان در روز جاری بودیم.

در بازار تیرآهن ذوبی به غیر از سایز ۱۲ که تغییر چندانی در پیشنهادهای بازار شنیده نشده؛ ظاهرا نرخ پیشنهادی بقیه سایزها در برخی از انبارهای پایتخت؛ به طوری که شنیدیم با افزایش شاخه ای ۵ تا ۱۰ هزار تومانی مواجه شده و بیشترین افزایش قیمت در روز جاری مربوط به سایز ۱۶ بوده است که توام با حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به ازای هر شاخه افزایش قیمت دیده می شود؛ اینطور که متوجه شدیم دلیل اصلی این معضل کمبود این گروه کالا در بازار است؛ کما اینکه روز سه شنبه در لیست پیشنهادی برخی از بنکداران جای سایز ۱۶ خالی بود که سبب را جویا شدیم؛ اظهار کردند موجود نداریم.

به طور کلی در روز سه شنبه شاخص میانگین قیمت میلگرد آجدار در بازار داخلی با رقم حدودی ۴۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو ( با احتساب مالیات ارزش افزوده) بنا بر آخرین شنیده ‌های بازار، نسبت به آخرین شاخص ثبت شده در روز گذشته؛ صرفنظر از برخی تغییرات جزئی همچنان ثابت ارزیابی گردید.

در روز چهارشنبه نیز با توجه به آرامش حاکم بر بازار ورق؛ بازار قوطی و پروفیل هم متاثر از این موضوع همچنان توام با آرامش و البته بصورت و جسته و گریخته همچنان کاهشی رصد شد؛ بطوریکه شنیده ها در خصوص محصول بر مبنای ورق ضخامت ۲ میلی متر بیشتر در دامنه نرخ حدود ۵۸۰۰ تا ۶۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو ( VAT+) بود؛ که البته در این میان محصول تولیدی از ورق فولاد مبارکه بین ۶۰۵۰ تا ۶۱۰۰ تومان از عمومیت بیشتری برخوردار بود.

2/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
  • 5عالی بود
  • 3خوب بود
  • 2معمولی بود
  • 1بد بود
پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید
0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
0

سوالات و نظرات کاربران

اختیاری

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0