تعرفه حمل بار شرکت ذوب آهن اصفهان

همراهان گرامی مرکزآهن به منظور بارگیری محصولات الزام است در سامانه جامع انبارها کد پستی خود را ثبت نمایید.
به منظور سهولت در انجام این امر فایل آموزشی را دانلود و مراحل ثبت را دنبال کنید.

سامانه جامع انبار

مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری در سراسر کشور

کرایه حمل کالا با تریلر از مبدا ذوب آهن به سایر نقاط کشور مصوبه خرداد 1397

ردیفمسیراستانکرایه
1ابهرزنجان13980000
2ابرقوفارس10000000
3اراکتهران10620000
4اردبیلآذربایجان20630000
5اردکانیزد9980000
6ارسنجانفارس11960000
7ارومیهآذربایجان22510000
8ازنالرستان9710000
9استهبانفارس15970000
10اسدآبادهمدان13980000
11اسفراینخراسان21100000
12اشتهاردتهران13630000
13اشنوبهآذربایجان20630000
14اقلیدفارس9920000
15الشترلرستان13150000
16الیگودرزلرستان9710000
17امیدیهخوزستان14250000
18امیرکلاشمال20280000
19اناریزد11650000
20اندیمشکخوزستان13220000
21اوزفارس18810000
22اهرآذربایجان20280000
23اهرمبوشهر16410000
24اهوازخوزستان14870000
25ایذهخوزستان13670000
26ایلامایلام19950000
27ایوان غربکردستان18550000
28اسلام آباد غربکردستان16150000
29ایران شهرسیستان و بلوچستان24080000
30آبادانخوزستان15700000
31آبادهفارس9480000
32آبدانانکردستان17550000
33آبیکقزوین13580000
34آذرشهرآذربایجان20280000
35آزادشهرشمال21600000
36آستاراشمال19310000
37آستانه اشرفیهشمال16020000
38آشتیانتهران11650000
39آغاجاریخوزستان15470000
40آملشمال20280000
41بابلشمال20280000
42بابلسرشمال20280000
43بافتکرمان14800000
44بافقیزد11970000
45بانهکردستان22330000
46بجستانخراسان19900000
47بجنوردخراسان22100000
48برازجانبوشهر15210000
49بردمسکنخراسان21910000
50برد سیرکرمان13980000
51بروجردلرستان11300000
52بروجنجهارمحال7210000
53بستان آبادآذربایجان18330000
54بستکفارس21070000
55بشروبهخراسان17060000
56بمکرمان17230000
57بمپورسیستان بلوچستان24030000
58بنابآذربایجان19860000
59بندر جاسکهرمزگان22610000
60بندر دیربوشهر18810000
61بندر طاهریبوشهر18970000
62بندر امامخوزستان14620000
63بندر انزلی(این طرف پل)شمال16030000
64بندر انزلی(اآن طرف پل)شمال17960000
65بندر ترکمنشمال21060000
66بندر خمیرهرمزگان18380000
67بندر دیلمبوشهر16410000
68بندر عباسهرمزگان15810000
69بندر عسلویهبوشهر19760000
70بندر کنکهرمزگان22130000
71بندر کنگانبوشهر18810000
72بندر گزشمال21060000
73بندر لنگههرمزگان22130000
74بواناتفارس13020000
75بوشهربوشهر15980000
76بوگانآذربایجان19610000
77بومهنتهران14410000
78بوئین زهراتهران13020000
79بهارهمدان13020000
80بهبهانخوزستان16150000
81بهشهرشمال20630000
82بیجارکردستان17550000
83بیرجندخراسان21570000
84پارس آباد مغانآذربایجان24800000
85پلدخترلرستان12520000
86پیرانشهرآذربایجان23660000
87پیشواتهران13630000
88تاکستانقزوین13630000
89تالششمال17020000
90تایبادخراسان23610000
91تبریزآذربایجان19910000
92تربت جامخراسان23120000
93تربت حیدریهخراسان21570000
94ترکمنچایشمال17950000
95تفتیزد10810000
96تفرشتهران12810000
97تکابآذربایجان19850000
98تنکابنشمال19100000
99توسیرکانهمدان13020000
100تهرانتهران13020000
101تهران (چ آبعلی)تهران13980000
102تهران طرحتهران16170000
103چغطای سبزوارخراسان20600000
104جلفاآذربایجان22920000
105جلیل آباد ورامینتهران13630000
106جمبوشهر20800000
107جوانرودکرمانشاه16320000
108جویبارشمال20280000
109جهرمفارس15980000
110جیرفتکرمان17830000
111چابکسرشمال17530000
112چابهارسیستان و بلوچستان26670000
113چالوسشمال20280000
114چغادکبوشهر15430000
115چمستان نورشمال19850000
116چنارانخراسان22630000
117حاجی آباد بندرهرمزگان13430000
118حاجی آباد قائنخراسان24270000
119حصارتتهران13630000
120خاشسیستان و بلوچستان24900000
121خامنهآذربایجان20630000
122خدابندهزنجان15450000
123خرامهفارس14800000
124خرم آبادلرستان12420000
125خرمدرهزنجان13980000
126خرمشهرخوزستان15700000
127خسروشهرآذربایجان20620000
128خشتبوشهر14800000
129خلخالآذربایجان21050000
130خمینتهران10400000
131خلیج لارفارس19210000
132خوافخراسان22260000
133خور موج بوشهربوشهر15450000
134خویآذربایجان21050000
135خیرآبادتهران13630000
136دارابفارس15980000
137دامغانخراسان15560000
138دره شهرکردستان14930000
139دره گزخراسان24630000
140دزفولخوزستان12970000
141دلیجانتهران8810000
142دماوندتهران14800000
143دورودلرستان10070000
144دوگنبندانخوزستان17550000
145ده شیخ(لامرد)فارس23200000
146دهبیدفارس9980000
147دهدشتفارس15980000
148دهکلانکردستان14550000
149دهلرانخوزستان16270000
150دیواندرهکردستان18560000
151ذهک زابلسیستان و بلوچستان25430000
152راسکسیستان و بلوچستان25430000
153رامسرشمال18330000
154رامهرمزخوزستان17160000
155راور کرمانکرمان16410000
156رباط کریمتهران13020000
157وزنهمدان13020000
158رشتشمال14750000
159رفسنجانکرمان13020000
160روانسرکردستان16150000
161رودانهرمزگان16780000
162رودبارشمال14120000
163رودسرشمال15660000
164زابلسیستان و بلوچستان25430000
165زاهدانسیستان و بلوچستان22250000
166زرندکرمان12800000
167زنجانزنجان14800000
168زیر آب قائم شهرشمال18710000
169ساریشمال20280000
170ساوهتهران10620000
171سبزوارخراسان19560000
172سپیدانفارس13980000
173سرابآذربایجان20280000
174سرابلهکردستان19380000
175سراوانسیستان و بلوچستان27100000
176سربازسیستان و بلوچستان24900000
177سربندرخوزستان15470000
178سرپل ذهابکردستان16950000
179سرچشمهکرمان13020000
180سرخانهرمزگان15810000
181سرخسخراسان24620000
182سردرودشمال20280000
183سردشتکردستان25520000
184سرعینآذربایجان20620000
185سروستانفارس14410000
186سقزکردستان20200000
187سلفچکانتهران10380000
188سلماسآذربایجان21060000
189سمنانسمنان14800000
190سقزکردستان14110000
191سنندجکردستان16210000
192سوسنگردخوزستان15070000
193سیرجانکرمان12410000
194شازندتهران11200000
195شاهرودسمنان18800000
196شاهین دژآذربایجان20220000
197شبسترآذربایجان20280000
198شوشخوزستان13220000
199شوشترخوزستان14250000
200شهربابککرمان11970000
201شهرریتهران13020000
202شهرکردچهر محال7630000
203شهریارتهران13020000
204شهید رجائیتهران13020000
205شبروانخراسان22260000
206شیرازفارس13220000
207صائین قلعهزنجان13980000
208صحنهکردستان14110000
209صوفیانآذربایجان19950000
210صومعه سراشمال16020000
211طبسخراسان15500000
212عجب شیرآذربایجان20280000
213علمده نورشمال20670000
214علی آباد گلستانشمال21600000
215فارسانچهارمحال8210000
216فراشبندفارس17830000
217فردوسخراسان19560000
218فردیس کرجتهران13630000
219فریدون کنارشمال20280000
220فریمانخراسان22630000
221فسافارس14410000
222فتوج ایرانشهرسیستان و بلوچستان25950000
223فومنشمال15660000
224فیروز آبادفارس15450000
225فیروز کوهتهران17230000
226قابنخراسان21570000
227قائم شهرشمال19850000
228قرچکتهران13630000
229قروهکردستان14110000
230قره ضیاالدینآذربایجان22150000
231قزوینقزوین13630000
232قشمهرمزگان19260000
233قصرشیرینکرمانشاه21000000
234قصرقندسیستان و بلوچستان27100000
235قمتهران10620000
236قوچانخراسان22630000
237فبروکارزینفارس16600000
238کازرونفارس14410000
239کاشمرخراسان21910000
240کامیارانکردستان16150000
241کبودر آهنگهمدان12410000
242کرجتهران13630000
243کردکویشمال20630000
244کرمانکرمان13980000
245کرمانشاهکردستان15160000
246کلاردشتشمال20280000
247کمال آبادتهران13630000
248کمیجانتهران11970000
249کنارکسیستان و بلوچستان26670000
250کنکاورکردستان14110000
251کوهبنانکرمان15620000
252کوهدشتلرستان14110000
253کهنوجکرمان18380000
254کهورستانفارس17830000
255کیش(از طریق لنگه)هرمزگان22380000
256کیش (از طریق چارک)هرمزگان23210000
257گاوبندیبوشهر20800000
258گراشفارس19210000
259گرگانشمال21370000
260گرمسارسمنان14410000
261گنابادخراسان20250000
262گناوهبوشهر15980000
263گنبد کاووسشمال21600000
264گیلان غربکردستان20780000
265لارفارس19210000
266لامرد لارفارس21620000
267لاهیجانشمال15260000
268لردگانچهارمحال9980000
269لنگرودشمال16020000
270ماکوآذربایجان22920000
271ماهانکرمان14800000
272ماهشهرخوزستان14620000
273محلاتتهران10400000
274محمود آبادشمال20280000
275مراغهآذربایجان19850000
276مرندآذربایجان20780000
277مرودشتفارس11970000
278مریوانکردستان21530000
279مسجد سلیمانخوزستان14620000
280مشکین شهرآذربایجان21600000
281مشهدخراسان22100000
282ملایرهمدان13020000
283مهابادآذربایجان19850000
284مهریزیزد10620000
285میاندوآبآذربایجان20630000
286میانهآذربایجان17020000
287میبدیزد9980000
288میرچاوهسیستان و بلوچستان24500000
289مینابهرمزگان16410000
290نقدهآذربایجان20630000
291نکاءشمال20630000
292نورشمال20280000
293نورآباد ممسنیفارس14800000
294نورآباد لرستانلرستان14110000
295نوشهرشمال20280000
296نهاوندهمدان13020000
297نهبندانخراسان23970000
298نی ریزیزد16100000
299نیشابورخراسان20600000
300نیک شهرسیستان و بلوچستان27630000
301ورامینتهران13630000
302هراتیزد11650000
303هشتگردتهران13630000
304هفتکلخوزستان14620000
305هفشجانچهر محال7630000
306همدانهمدان13020000
307هندیجانخوزستان15470000
308هویزهخوزستان15070000
309یاسوجفارس13630000
310یزدیزد10620000

 

 

 

نرخ پایه کرایه بارهای شمش 1397

 

تماس 03135155000 03135156000 0