جدول وزن آهن آلات

وزن مخصوص آهن آلات

تعیین وزن آهن آلات در صنعت ساختمان از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است. در حقیقت محاسبه وزن محصولات فولادی و اجرای پروژه ارتباط مستقیمی داشته و مکمل یکدیگرند و گام قبل از اجرای هر پروژه محاسبه وزن آهن آلات مصرفی مورد نظر در آن پروژه است. در کنار اهمیت وزن می توان به اهمیت ابعاد و اندازه های مصالح اجرایی در ساختمان های بتنی و فلزی نیز اشاره کرد. به طور مثال در صورتی که مقدار، ابعاد، وزن و اندازه های آرماتورهای فوندانسیون براساس نقشه های اجرایی پروژه مورد نظر بررسی شوند، قرارگیری آرماتورها درجا و مکان خود و همچنین فواصل و اندازه های آن ها در اجرا به سهولت امکان پذیر است و کار را برای نیروی متخصص آرماتوربند آسان تر می کند. و یا اینکه محاسبه دقیق وزن تیرآهن، میلگرد، ورق های تقویتی و نبشی ها و … در اسکلت فلزی کمک شایانی در اجرای صحیح و اصولی ساختمان های فلزی می کند.

بنابراین نتیجه میگیریم اجرای صحیح و اصولی مقادیر، احجام، ابعاد و وزن در سات یعنی انجام صحیح و اصولی عملیات ریزمتره که این اصل مهم از اتلاف مصالح و زمان در پروژه ها جلوگیری می کند.

برای مثال به طور خلاصه می توان گفت که برای به دست آوردن وزن مخصوص میلگرد از جدول مربوط به استاندارد میلگردهای ساختمانی استفاده کرده و اگر به این جدول دسترسی نداشتیم از فرمول های مربوط به بخش محاسبه وزن میلگرد استفاده می کنیم. همچنین محاسبه وزن تیرآهن، ورق، نبشی و سایر سازه های فولادی نیز در فایل های زیر به طور مفصل تقدیم حضورتان شده است.

نحوه محاسبه وزن انواع آهن آلات

جدول وزن نبشی

جدول وزن پروفیل

جدول وزن تیرآهن

جدول وزن میلگرد

فرمول محاسبه وزن میلگرد به چه صورت است؟

نمره میلگرد به توان 2 تقسیم بر 162

فرمول محاسبه وزن تیرآهن به چه صورت است ؟

برای محاسبه وزن تیرآهن نوع ۲۰ IPE به طول ۱۲ متر از فرمول زیر استفاده می شود: وزن تیرآهن IPE = 12 × ( ۲۲٫۴۰ ) = وزن مخصوص IPE20 از جدول اشتال (kg/m) = 268.80

فرمول محاسبه وزن پروفیل به چه صورت است؟

محاسبه وزن پروفیل (kg): تعداد * طول بکار رفته (m)* وزن مخصوص پروفیل (kg/m)

تماس 03135155000 03135156000 0