جدول وزن نبشی

محاسبه وزن نبشی

نبشی به عنوان مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این مقطع فولادی از مهم ترین پروفیل های مورد استفاده در ساختمان سازی می باشد که به صورت تکی یا مرکب جهت اتصالات به کار می رود. نبشی ها عموما از لحاظ ظاهری به دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند. نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود.

 

مشاهده جدول اشتال نبشی

 

دریافت فایل PDF جدول وزن نبشی

 

فرمول محاسبه وزن نبشی

از لحاظ نوع تولید، نبشی ها به دو دسته فابریک و پرسی تقسیم می شوند. اگر یک تکه ورق ۶ متری از وسط خم شود یعنی عرض آن خم شده و به شکل نبشی در آورده شود به محصول تولیدی نبشی پرسی گفته می شود و اگر محصول نهایی از خط تولید بدون تغییر شکل فیزیکی به صورت نبشی خارج شود، نبشی فابریک نامیده می شود.

 برای نامگذاری نبشی از دو مشخصه اندازه بال ها و میزان ضخامت آنها استفاده می گردد. دو ضلع این پروفیل بر هم عمود بوده و در نقشه های ساختمانی با حرف L نمایش داده می شوند. در صورتی که نبشی از نوع بال مساوی باشد پس از حرف L سایز بال درج می شود به عنوان مثالL150 به معنای نبشی بال مساوی با اندازه بال ۱۵۰ میلیمتر است و اگر بال نامساوی باشد بعد از حرف L سایز بال ها به صورت ضرب کنار یکدیگر درج می شوند.

به عنوان مثال نبشی بال نامساوی L 200*100 به عنوان نوعی از نبشی است که سایز یک بال آن ۱۰۰ و سایز بال دیگر آن ۲۰۰ میلیمتر است. به دلیل کاربرد بسیار زیاد نبشی در صنعت ساختمان سازی و عمرانی محاسبه وزن آن بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. برای اندازه گیری وزن نبشی با بالهای مساوی در سایز ۱۰۰ میلیمتر با علامت اختصاری L100 از فرمول زیر استفاده می گردد:

  • وزن نبشی دو طرف مساوی  (L) = [0.30] (m) × [ (۱۰۰ × ۱۰) وزن مخصوص نبشی  = (۱۵٫۱۰)] (kg/m) = 4.53 kg

 همچنین وزن نبشی با طول نامساوی در ابعاد L100*50 طبق فرمول بدین شکل محاسبه می شود:

  • وزن نبشی با لبه های نامساوی  (L) = [0.35] (m) × [( ۱۰۰ × ۵۰ × ۸) وزن مخصوص نبشی = (۸٫۹۹)] (kg/m) = 3.146 kg

جدول وزن نبشي ۶ متري و ۱۲متري

 

 

فرمول تقریبی محاسبه وزن نبشی به چه صورت است؟

وزن تقریبی نبشی= مجموع طول بال های نبشی * ضخامت نبشی * طول نبشی * ۷۸۵۰

نحوه اندازه گیری دقیق وزن نبشی با بالهای مساوی در سایز ۱۰۰ میلیمتر

وزن نبشی دو طرف مساوی (L) = [0.30] (m) × [ (۱۰۰ × ۱۰) وزن مخصوص نبشی = (۱۵٫۱۰)] (kg/m) = 4.53 kg

نحوه محاسبه دقیق وزن نبشی با طول نامساوی در ابعاد L100*50

وزن نبشی با لبه های نامساوی (L) = [0.35] (m) × [( ۱۰۰ × ۵۰ × ۸) وزن مخصوص نبشی = (۸٫۹۹)] (kg/m) = 3.146 kg