لیست قیمت نبشی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پروفیل های فولادی که دارای سطح مقطع L شکل می باشند در صنعت تحت عنوان نبشی نامیده می شوند. از انواع نبشی های فولادی می توان به دو نوع پرسی و فابریک اشاره نمود. همان طور که از نام این محصولات مشخص است نبشی پرسی از ورقی با طول 6 متر ساخته شده که از وسط عرض خم می گردد و به شکل نبشی در می آید بنابراین این محصول از ورق فولادی تولید می شود. این در حالی است که نبشی فابریک از همان ابتدا به صورت محصول نهایی از خط تولید خارج می گردد. در دسته بندی دیگری این مقطع فولادی به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم بندی می گردد. در مقاطع بال مساوی در نقشه های ساختمانی پس از حرف L سایز بال را به صورت تکی درج می نمایند و در نبشی های بال نامساوی پس از حرف L سایز دو بال آورده می شود. تشخیص این دو مقطع به راحتی پس از مشاهده آن ها امکان پذیر می باشد. مقاطع دارای بال های نامساوی در صنایع خاصی مورد استفاده قرار گرفته و در ابعاد و ضخامت های مختلفی تولید و روانه بازار مصرف می گردند.

قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 6600
4 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 12 12 250 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 15 14 350 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 15 15 380 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه شکفته مشهد

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
2 4 3 9 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
4 5 4 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
5 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
6 6 6 27 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
7 6 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
8 8 7 52 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
9 10 10 87 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه ناب تبریز

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6800
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
10 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
11 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
12 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6570
13 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6560
14 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
15 6.3 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6760
16 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
17 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
19 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
20 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
21 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
22 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
23 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
27 10 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 6.3 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 7 5 63 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
42 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
43 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
44 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه سپاهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 6600
4 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 12 12 250 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 15 14 350 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 15 15 380 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6675
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6665
5 3 2 6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6735
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
7 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6755
8 4 2 9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6770
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6540
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی انبار اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 7200
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 6950
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 6950
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 6900
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان 6900
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان 6900
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان 6900
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان 6900
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان 6750
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان 6750
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان 6750
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 12 6 کیلوگرم 130 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لیست قیمت نبشی لقمه

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 6 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 6800
2 8 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 6800
3 10 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 6800
4 12 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 6800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد بسیار بزرگ فروش نبشی کارخانه اصفهان

انواع نبشی با دو طول 6 و 12 متری در مرکزآهن موجود می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

نماینده فروش بیش از 30 کارخانه معتبر تولید نبشی در ایران

مرکزآهن نماینده رسمی و تامین کننده انواع نبشی موجود در بازار و آماده همکاری با شما می باشد.

مشخصات فنی انواع نبشی

قیمت انواع نبشی در تمامی سایزها، حالت‌‌ها، استانداردها، پیش فاکتور و نحوه ارسال و تسویه حساب در مرکزآهن قابل ملاحظه است.

هیچ محصولی یافت نشد.