لیست قیمت نبشی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پروفیل های فولادی که دارای سطح مقطع L شکل می باشند در صنعت تحت عنوان نبشی نامیده می شوند. از انواع نبشی های فولادی می توان به دو نوع پرسی و فابریک اشاره نمود. همان طور که از نام این محصولات مشخص است نبشی پرسی از ورقی با طول 6 متر ساخته شده که از وسط عرض خم می گردد و به شکل نبشی در می آید بنابراین این محصول از ورق فولادی تولید می شود. این در حالی است که نبشی فابریک از همان ابتدا به صورت محصول نهایی از خط تولید خارج می گردد. در دسته بندی دیگری این مقطع فولادی به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم بندی می گردد. در مقاطع بال مساوی در نقشه های ساختمانی پس از حرف L سایز بال را به صورت تکی درج می نمایند و در نبشی های بال نامساوی پس از حرف L سایز دو بال آورده می شود. تشخیص این دو مقطع به راحتی پس از مشاهده آن ها امکان پذیر می باشد. مقاطع دارای بال های نامساوی در صنایع خاصی مورد استفاده قرار گرفته و در ابعاد و ضخامت های مختلفی تولید و روانه بازار مصرف می گردند.

قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 7800
4 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 12 12 250 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 15 14 350 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 15 15 380 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه شکفته مشهد

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 10100
2 4 3 9 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 10100
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
4 5 4 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 10000
5 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
6 6 6 27 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
7 6 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 10000
8 8 7 52 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 10000
9 10 10 87 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 10000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه ناب تبریز

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 2.5 4 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
3 3 3 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
4 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 3.8 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
6 3.8 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10500
7 3.5 4 13.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
8 4 2.5 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
10 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
11 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10700
12 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10600
13 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10500
14 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10000
15 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 9900
16 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 9800
17 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
20 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
21 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
22 6.3 4 23.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
23 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10500
24 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 7 4 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10400
29 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 10 7 64 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10300
36 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 10900
39 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 10700
40 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 10000
42 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
43 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
44 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
45 6.3 4 48 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
46 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 10700
47 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
48 7 6 77 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
49 7 7 88 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
50 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
51 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
52 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
53 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه سپاهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 7800
4 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 12 12 250 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 15 14 350 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 15 15 380 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 10500
2 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
3 2.5 4 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 10480
4 3 2 6.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 10550
5 3 3 8.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
6 4 2 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
7 4 4 15.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی انبار اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 10600
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 10500
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 10500
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 10500
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان 10500
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان 10500
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان 10500
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان 10500
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان 10500
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان 10500
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان 10500
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 12 6 کیلوگرم 130 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لیست قیمت نبشی لقمه

ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 6 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 11300
2 8 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 11300
3 10 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 11300
4 12 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 11300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیشنهاد بسیار بزرگ فروش نبشی کارخانه اصفهان

انواع نبشی با دو طول 6 و 12 متری در مرکزآهن موجود می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

نماینده فروش بیش از 30 کارخانه معتبر تولید نبشی در ایران

مرکزآهن نماینده رسمی و تامین کننده انواع نبشی موجود در بازار و آماده همکاری با شما می باشد.

مشخصات فنی انواع نبشی

قیمت انواع نبشی در تمامی سایزها، حالت‌‌ها، استانداردها، پیش فاکتور و نحوه ارسال و تسویه حساب در مرکزآهن قابل ملاحظه است.

هیچ محصولی یافت نشد.