قیمت نبشی
18 کارخانه 212 محصول حذف فیلترها

قیمت نبشی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

پروفیل های فولادی که دارای سطح مقطع L شکل می باشند در صنعت تحت عنوان نبشی نامیده می شوند. از انواع نبشی های فولادی می توان به دو نوع پرسی و فابریک اشاره نمود. همان طور که از نام این محصولات مشخص است نبشی پرسی از ورقی با طول 6 متر ساخته شده که از وسط عرض خم می گردد و به شکل نبشی در می آید بنابراین این محصول از ورق فولادی تولید می شود.

لیست قیمت نبشی

این در حالی است که نبشی فابریک از همان ابتدا به صورت محصول نهایی از خط تولید خارج می گردد. در دسته بندی دیگری این مقطع فولادی به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم بندی می گردد. در مقاطع بال مساوی در نقشه های ساختمانی پس از حرف L سایز بال را به صورت تکی درج می نمایند و در نبشی های بال نامساوی پس از حرف L سایز دو بال آورده می شود. تشخیص این دو مقطع به راحتی پس از مشاهده آن ها امکان پذیر می باشد. مقاطع دارای بال های نامساوی در صنایع خاصی مورد استفاده قرار گرفته و در ابعاد و ضخامت های مختلفی تولید و روانه بازار مصرف می گردند.

قیمت نبشی کارخانه اصفهان

دریافت فایل PDF جدول وزن نبشی مشاهده جدول اشتال نبشی
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۳۸
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1140*140*12آریان فولاد1212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
2140*140*14آریان فولاد1412کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
3150*150*15آریان فولاد1512کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
4160*160*14آریان فولاد1412کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
5160*160*16آریان فولاد1612کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
6100*100*10آریان فولاد106کیلوگرمکارخانه 10600
7120*120*12آریان فولاد126کیلوگرمکارخانه 10600
8100*100*10آریان فولاد1012کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
9120*120*12آریان فولاد1212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
10130*130*12آریان فولاد1212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
11130*130*13آریان فولاد1312کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1250*50*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه 10600
1350*50*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه 10600
1460*60*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه 10600
1560*60*6آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه 10600
1670*70*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه 10600
1770*70*7آریان فولاد76کیلوگرمکارخانه 10600
1880*80*8آریان فولاد86کیلوگرمکارخانه 10600
1940*40*2.5آریان فولاد2.56کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
2040*40*3آریان فولاد36کیلوگرمکارخانه 10750
2140*40*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه 10600
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۴۵
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1100*100*10آونگان نوید106کیلوگرمکارخانه اراک 10400
2120*120*12آونگان نوید126کیلوگرمکارخانه اراک 10400
380*80*6آونگان نوید612کیلوگرمکارخانه اراک تماس بگیرید
480*80*8آونگان نوید812کیلوگرمکارخانه اراک 10700
590*90*6آونگان نوید612کیلوگرمکارخانه اراک تماس بگیرید
6100*100*10آونگان نوید1012کیلوگرمکارخانه اراک 10700
7120*120*12آونگان نوید1212کیلوگرمکارخانه اراک 10700
880*80*8آونگان نوید86کیلوگرمکارخانه اراک 10400
990*90*9آونگان نوید96کیلوگرمکارخانه اراک تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳:۲۷
ردیفنامسایزوزن(kg)آنالیزطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1120*120*12130st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2150*150*15170st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
350*50*418st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
450*50*523st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
560*60*527st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
660*60*633st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
780*80*752st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
880*80*858st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
9100*100*1090st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
10120*120*11120st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1130*30*38st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
1240*40*311st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
1340*40*415st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
1450*50*315st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 10800
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۳۸
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
160*60*3بناب39کیلوگرمکارخانه بناب 10900
260*60*4بناب410کیلوگرمکارخانه بناب 10690
360*60*5بناب511کیلوگرمکارخانه بناب 10590
440*40*4بناب46کیلوگرمکارخانه بناب 10490
550*50*2.5بناب2.56کیلوگرمکارخانه بناب 10900
650*50*3بناب36کیلوگرمکارخانه بناب 10590
750*50*3.5بناب3.56کیلوگرمکارخانه بناب 10580
850*50*4بناب46کیلوگرمکارخانه بناب 10490
950*50*4.5بناب4.57کیلوگرمکارخانه بناب 10480
1050*50*5بناب58کیلوگرمکارخانه بناب 10390
1140*40*2.5بناب2.56کیلوگرمکارخانه بناب 10900
1240*40*3بناب36کیلوگرمکارخانه بناب 10590
1340*40*3.5بناب3.56کیلوگرمکارخانه بناب 10580
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۱:۳۴
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1150*150*15سپاهان اصفهان1512کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
2100*100*10سپاهان اصفهان106کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
3120*120*12سپاهان اصفهان126کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
4100*100*10سپاهان اصفهان1012کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
5120*120*12سپاهان اصفهان1212کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
6150*150*14سپاهان اصفهان1412کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
780*80*8سپاهان اصفهان86کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳:۲۸
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
180*80*8سدید قم86کیلوگرمکارخانه سدید قم 10500
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۴۵
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
160*60*5شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
280*80*7شکفته76کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
3100*100*10شکفته106کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
430*30*2.5شکفته2.56کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
540*40*3شکفته36کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
640*40*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
750*50*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
850*50*5شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
960*60*6شکفته66کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
10100*100*8شکفته86کیلوگرمکارخانه یزد 10500
1180*80*7شکفته712کیلوگرمکارخانه یزد 10500
12100*100*8شکفته812کیلوگرمکارخانه یزد 10500
1380*80*7شکفته76کیلوگرمکارخانه یزد 10500
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۱:۳۵
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1120*120*10سپاهان اصفهان1012کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
2120*120*12سپاهان اصفهان1212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
390*90*7سپاهان اصفهان712کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
4100*100*6سپاهان اصفهان612کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
5100*100*7سپاهان اصفهان712کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
6100*100*8سپاهان اصفهان812کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
7110*110*8سپاهان اصفهان812کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
8110*110*10سپاهان اصفهان1012کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
9120*120*8سپاهان اصفهان812کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1080*80*6سپاهان اصفهان612کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1180*80*8سپاهان اصفهان812کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1290*90*6سپاهان اصفهان612کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳:۲۷
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
150*50*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه 10600
250*50*4ظهوریان46کیلوگرمکارخانه 10600
350*50*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه 10600
460*60*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه 10600
580*80*7ظهوریان76کیلوگرمکارخانه 10600
6100*100*10ظهوریان106کیلوگرمکارخانه 10600
730*30*2.5ظهوریان2.56کیلوگرمکارخانه 10600
830*30*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
940*40*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه 10600
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۱:۳۵
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1120*120*12ابهر1212کیلوگرمکارخانه ابهر تماس بگیرید
2100*100*10ابهر106کیلوگرمکارخانه ابهر تماس بگیرید
3120*120*12ابهر126کیلوگرمکارخانه ابهر تماس بگیرید
4100*100*10ابهر1012کیلوگرمکارخانه ابهر تماس بگیرید
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
125.25*3اسپیرال36کیلوگرمکارخانه اسپیرال تماس بگیرید
225*25*4اسپیرال46کیلوگرمکارخانه اسپیرال 11430
330*30*2اسپیرال26کیلوگرمکارخانه اسپیرال 12050
430*30*3اسپیرال36کیلوگرمکارخانه اسپیرال 11470
540*40*2اسپیرال26کیلوگرمکارخانه اسپیرال 11950
640*40*4اسپیرال46کیلوگرمکارخانه اسپیرال 11440
725.*25*2اسپیرال26کیلوگرمکارخانه اسپیرال 11450
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۳۵
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
140*40*4سپهر ایرانیان46کیلوگرمکارخانه اصفهان 10600
250*50*3سپهر ایرانیان36کیلوگرمکارخانه اصفهان 10900
350*50*4سپهر ایرانیان46کیلوگرمکارخانه اصفهان 10800
460*60*5سپهر ایرانیان56کیلوگرمکارخانه اصفهان 10900
580*80*7سپهر ایرانیان76کیلوگرمکارخانه اصفهان 10800
6100*100*10سپهر ایرانیان106کیلوگرمکارخانه اصفهان تماس بگیرید
730*30*2سپهر ایرانیان26کیلوگرمکارخانه اصفهان 11150
830*30*2.5سپهر ایرانیان2.56کیلوگرمکارخانه اصفهان 10950
930*30*3سپهر ایرانیان36کیلوگرمکارخانه اصفهان 10750
1040*40*3سپهر ایرانیان36کیلوگرمکارخانه اصفهان 10900
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۴۵
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
160*60*5شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
280*80*7شکفته76کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
3100*100*10شکفته106کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
430*30*2.5شکفته2.56کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
540*40*3شکفته36کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
640*40*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
750*50*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
850*50*5شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
960*60*6شکفته66کیلوگرمکارخانه مشهد 10500
10100*100*8شکفته86کیلوگرمکارخانه یزد 10500
1180*80*7شکفته712کیلوگرمکارخانه یزد 10500
12100*100*8شکفته812کیلوگرمکارخانه یزد 10500
1380*80*7شکفته76کیلوگرمکارخانه یزد 10500
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1100*100*10ناب تبریز1012کیلوگرمکارخانه تبریز 10900
275*75*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
375*75*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
480*80*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
570*70*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز 11300
670*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز 11200
763*63*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
863*63*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
963*63*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1045*45*3ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز 12400
1145*45*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز 12400
1250*50*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1350*50*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز 10700
1450*50*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1560*60*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1660*60*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز 10800
1780*80*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 10700
1880*80*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز 10500
1980*80*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز 10400
20100*100*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
21100*100*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز 11000
22100*100*10ناب تبریز106کیلوگرمکارخانه تبریز 10500
2370*70*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 12000
2470*70*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 10900
2570*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز 10800
2675*75*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 12000
2775*75*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 12000
2875*75*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
2960*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 10500
3060*60*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 10400
3163*63*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3263*63*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3363*63*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3470*70*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3560*60*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3660*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز 10600
3745*45*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3845*45*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 12000
3950*50*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز 10500
4050*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز 10400
4150*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 10300
4250*50*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 12000
4340*40*2.5ناب تبریز2.56کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4440*40*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز 10500
4540*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز 10400
4645*45*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز 12000
4725*25*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4830*30*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4930*30*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
5038*38*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
5138*38*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
5235*35*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
5325*25*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۳۲
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1100*100*9مگا استیل96کیلوگرمکارخانه اصفهان 10250
2100*100*8مگا استیل86کیلوگرمکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3100*100*7مگا استیل76کیلوگرمکارخانه اصفهان 10800
4120*120*12مگا استیل126کیلوگرمکارخانه اصفهان 10250
580*80*8مگا استیل812کیلوگرمکارخانه اصفهان 10500
6100*100*10مگا استیل1012کیلوگرمکارخانه اصفهان 10400
7120*120*12مگا استیل1212کیلوگرمکارخانه اصفهان 10400
880*80*7مگا استیل76کیلوگرمکارخانه اصفهان 10250
980*80*8مگا استیل86کیلوگرمکارخانه اصفهان 10250
10100*100*10مگا استیل106کیلوگرمکارخانه اصفهان 10250
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳:۲۸
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
140*40*3منظومه36کیلوگرمکارخانه اصفهان تماس بگیرید
250*50*4منظومه46کیلوگرمکارخانه اصفهان 10400
350*50*5منظومه56کیلوگرمکارخانه اصفهان 10400
460*60*6منظومه66کیلوگرمکارخانه اصفهان 10400
580*80*8منظومه86کیلوگرمکارخانه اصفهان 10400
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۵:۱۷
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
130*30*3نستا36کیلوگرمکارخانه تهران 11100
240*40*2.5نستا2.56کیلوگرمکارخانه تهران 11100
340*40*3نستا36کیلوگرمکارخانه تهران 11100
440*40*4نستا46کیلوگرمکارخانه تهران تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۱:۳۴
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
160*60*5نورد گرم تهران56کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
270*70*6نورد گرم تهران66کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
350*50*3نورد گرم تهران36کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
450*50*4نورد گرم تهران46کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
550*50*5نورد گرم تهران56کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
660*60*3نورد گرم تهران36کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
760*60*4نورد گرم تهران46کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
اشتراک گذاری
لینک های مفید