قیمت نبشی
18 کارخانه 199 محصول حذف فیلترها

قیمت نبشی

پروفیل های فولادی که دارای سطح مقطع L شکل می باشند در صنعت تحت عنوان نبشی نامیده می شوند. از انواع نبشی های فولادی می توان به دو نوع پرسی و فابریک اشاره نمود. همان طور که از نام این محصولات مشخص است نبشی پرسی از ورقی با طول 6 متر ساخته شده که از وسط عرض خم می گردد و به شکل نبشی در می آید بنابراین این محصول از ورق فولادی تولید می شود.

لیست قیمت نبشی

این در حالی است که نبشی فابریک از همان ابتدا به صورت محصول نهایی از خط تولید خارج می گردد. در دسته بندی دیگری این مقطع فولادی به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم بندی می گردد. در مقاطع بال مساوی در نقشه های ساختمانی پس از حرف L سایز بال را به صورت تکی درج می نمایند و در نبشی های بال نامساوی پس از حرف L سایز دو بال آورده می شود. تشخیص این دو مقطع به راحتی پس از مشاهده آن ها امکان پذیر می باشد. مقاطع دارای بال های نامساوی در صنایع خاصی مورد استفاده قرار گرفته و در ابعاد و ضخامت های مختلفی تولید و روانه بازار مصرف می گردند.

قیمت نبشی کارخانه اصفهان

دریافت فایل PDF جدول وزن نبشی مشاهده جدول اشتال نبشی
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳:۲۴
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1140*140*12آریان فولاد1212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
2140*140*14آریان فولاد1412کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
3150*150*15آریان فولاد1512کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
4160*160*14آریان فولاد1412کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
5160*160*16آریان فولاد1612کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
6100*100*10آریان فولاد106کیلوگرمکارخانه 13050
7120*120*12آریان فولاد126کیلوگرمکارخانه 13050
8100*100*10آریان فولاد1012کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
9120*120*12آریان فولاد1212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
10130*130*12آریان فولاد1212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
11130*130*13آریان فولاد1312کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1250*50*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه 12950
1350*50*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه 12950
1460*60*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه 12950
1560*60*6آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه 12950
1670*70*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1770*70*7آریان فولاد76کیلوگرمکارخانه 12950
1880*80*8آریان فولاد86کیلوگرمکارخانه 12950
1940*40*2.5آریان فولاد2.56کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
2040*40*3آریان فولاد36کیلوگرمکارخانه 13050
2140*40*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه 12950
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۲
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1100*100*10آونگان نوید106کیلوگرمکارخانه اراک 12800
2120*120*12آونگان نوید126کیلوگرمکارخانه اراک 12800
380*80*6آونگان نوید612کیلوگرمکارخانه اراک تماس بگیرید
480*80*8آونگان نوید812کیلوگرمکارخانه اراک تماس بگیرید
590*90*6آونگان نوید612کیلوگرمکارخانه اراک تماس بگیرید
6100*100*10آونگان نوید1012کیلوگرمکارخانه اراک 13200
7120*120*12آونگان نوید1212کیلوگرمکارخانه اراک 13200
880*80*8آونگان نوید86کیلوگرمکارخانه اراک تماس بگیرید
990*90*9آونگان نوید96کیلوگرمکارخانه اراک تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۶:۳۸
ردیفنامسایزوزن(kg)آنالیزطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1120*120*12130st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2150*150*15170st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
350*50*418st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
450*50*523st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
560*60*527st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
660*60*633st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
780*80*752st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
880*80*858st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
9100*100*1090st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
10120*120*11120st376کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1130*30*38st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
1240*40*311st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
1340*40*415st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
1450*50*315st376کیلوگرمبنگاه اصفهان 13200
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳:۲۹
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
160*60*3بناب39کیلوگرمکارخانه بناب 13400
260*60*4بناب410کیلوگرمکارخانه بناب 13190
360*60*5بناب511کیلوگرمکارخانه بناب 13140
440*40*4بناب46کیلوگرمکارخانه بناب 13090
550*50*2.5بناب2.56کیلوگرمکارخانه بناب 13400
650*50*3بناب36کیلوگرمکارخانه بناب 13190
750*50*3.5بناب3.56کیلوگرمکارخانه بناب 13180
850*50*4بناب46کیلوگرمکارخانه بناب 13140
950*50*4.5بناب4.57کیلوگرمکارخانه بناب 13130
1050*50*5بناب58کیلوگرمکارخانه بناب 13090
1140*40*2.5بناب2.56کیلوگرمکارخانه بناب 13400
1240*40*3بناب36کیلوگرمکارخانه بناب 13190
1340*40*3.5بناب3.56کیلوگرمکارخانه بناب 13180
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۱:۳۴
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1150*150*15سپاهان اصفهان1512کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
2100*100*10سپاهان اصفهان106کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
3120*120*12سپاهان اصفهان126کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
4100*100*10سپاهان اصفهان1012کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
5120*120*12سپاهان اصفهان1212کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
6150*150*14سپاهان اصفهان1412کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
780*80*8سپاهان اصفهان86کیلوگرمکارخانه سپاهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۳
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
180*80*8سدید قم86کیلوگرمکارخانه سدید قم 13000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳:۳۰
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
160*60*5شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
280*80*7شکفته76کیلوگرمکارخانه مشهد 13000
3100*100*10شکفته106کیلوگرمکارخانه مشهد 13000
430*30*2.5شکفته2.56کیلوگرمکارخانه مشهد 13000
540*40*3شکفته36کیلوگرمکارخانه مشهد 13000
640*40*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
750*50*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد 13000
850*50*5شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد تماس بگیرید
960*60*6شکفته66کیلوگرمکارخانه مشهد 13000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۱:۳۵
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1120*120*10سپاهان اصفهان1012کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
2120*120*12سپاهان اصفهان1212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
390*90*7سپاهان اصفهان712کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
4100*100*6سپاهان اصفهان612کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
5100*100*7سپاهان اصفهان712کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
6100*100*8سپاهان اصفهان812کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
7110*110*8سپاهان اصفهان812کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
8110*110*10سپاهان اصفهان1012کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
9120*120*8سپاهان اصفهان812کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1080*80*6سپاهان اصفهان612کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1180*80*8سپاهان اصفهان812کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
1290*90*6سپاهان اصفهان612کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۲:۵۷
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
150*50*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه 12900
250*50*4ظهوریان46کیلوگرمکارخانه 12900
350*50*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه 12900
460*60*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه 12900
580*80*7ظهوریان76کیلوگرمکارخانه 12900
6100*100*10ظهوریان106کیلوگرمکارخانه 12900
730*30*2.5ظهوریان2.56کیلوگرمکارخانه 12900
830*30*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
940*40*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه 12900
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۱:۳۵
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1120*120*12ابهر1212کیلوگرمکارخانه ابهر تماس بگیرید
2100*100*10ابهر106کیلوگرمکارخانه ابهر تماس بگیرید
3120*120*12ابهر126کیلوگرمکارخانه ابهر تماس بگیرید
4100*100*10ابهر1012کیلوگرمکارخانه ابهر تماس بگیرید
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
125.25*3اسپیرال36کیلوگرمکارخانه اسپیرال تماس بگیرید
225*25*4اسپیرال46کیلوگرمکارخانه اسپیرال 13280
330*30*2اسپیرال26کیلوگرمکارخانه اسپیرال تماس بگیرید
430*30*3اسپیرال36کیلوگرمکارخانه اسپیرال 13320
540*40*2اسپیرال26کیلوگرمکارخانه اسپیرال 13570
640*40*4اسپیرال46کیلوگرمکارخانه اسپیرال 13290
725.*25*2اسپیرال26کیلوگرمکارخانه اسپیرال 13300
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰:۳۸
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
140*40*4سپهر ایرانیان46کیلوگرمکارخانه اصفهان 13220
250*50*3سپهر ایرانیان36کیلوگرمکارخانه اصفهان 13320
350*50*4سپهر ایرانیان46کیلوگرمکارخانه اصفهان 13220
460*60*5سپهر ایرانیان56کیلوگرمکارخانه اصفهان 13220
580*80*7سپهر ایرانیان76کیلوگرمکارخانه اصفهان 13220
6100*100*10سپهر ایرانیان106کیلوگرمکارخانه اصفهان تماس بگیرید
730*30*2سپهر ایرانیان26کیلوگرمکارخانه اصفهان تماس بگیرید
830*30*2.5سپهر ایرانیان2.56کیلوگرمکارخانه اصفهان 13320
930*30*3سپهر ایرانیان36کیلوگرمکارخانه اصفهان 13320
1040*40*3سپهر ایرانیان36کیلوگرمکارخانه اصفهان 13320
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳:۳۱
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1100*100*8شکفته86کیلوگرمکارخانه یزد 13000
280*80*7شکفته712کیلوگرمکارخانه یزد 13000
3100*100*8شکفته812کیلوگرمکارخانه یزد 13000
480*80*7شکفته76کیلوگرمکارخانه یزد 13000
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1100*100*10ناب تبریز1012کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
275*75*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز 13700
375*75*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز 13700
480*80*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز 13200
570*70*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز 13700
670*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز 13700
763*63*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
863*63*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
963*63*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1045*45*3ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1145*45*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1250*50*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1350*50*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1450*50*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1560*60*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
1660*60*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز 13200
1780*80*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 13100
1880*80*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز 13000
1980*80*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز 13000
20100*100*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز 13500
21100*100*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
22100*100*10ناب تبریز106کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
2370*70*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 13550
2470*70*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 13500
2570*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز 13500
2675*75*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 13500
2775*75*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 13500
2875*75*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
2960*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 13050
3060*60*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز 13000
3163*63*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3263*63*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3363*63*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3470*70*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز 13600
3560*60*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3660*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز 13100
3745*45*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
3845*45*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 13400
3950*50*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4050*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز 13050
4150*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز 13000
4250*50*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4340*40*2.5ناب تبریز2.56کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4440*40*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز 13100
4540*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز 13000
4645*45*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4725*25*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4830*30*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
4930*30*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
5038*38*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
5138*38*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
5235*35*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
5325*25*3ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳:۲۱
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1100*100*9مگا استیل96کیلوگرمکارخانه اصفهان 12680
2100*100*8مگا استیل86کیلوگرمکارخانه اصفهان 13400
3100*100*7مگا استیل76کیلوگرمکارخانه اصفهان 13500
4120*120*12مگا استیل126کیلوگرمکارخانه اصفهان 13050
580*80*8مگا استیل812کیلوگرمکارخانه اصفهان 12750
6100*100*10مگا استیل1012کیلوگرمکارخانه اصفهان 12750
7120*120*12مگا استیل1212کیلوگرمکارخانه اصفهان 13150
880*80*7مگا استیل76کیلوگرمکارخانه اصفهان 12620
980*80*8مگا استیل86کیلوگرمکارخانه اصفهان 12500
10100*100*10مگا استیل106کیلوگرمکارخانه اصفهان 12650
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۳
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
140*40*3منظومه36کیلوگرمکارخانه اصفهان تماس بگیرید
250*50*4منظومه46کیلوگرمکارخانه اصفهان 12900
350*50*5منظومه56کیلوگرمکارخانه اصفهان 12900
460*60*6منظومه66کیلوگرمکارخانه اصفهان 12900
580*80*8منظومه86کیلوگرمکارخانه اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۵۱
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
130*30*3نستا36کیلوگرمکارخانه تهران 13300
240*40*2.5نستا2.56کیلوگرمکارخانه تهران 13300
340*40*3نستا36کیلوگرمکارخانه تهران 13300
440*40*4نستا46کیلوگرمکارخانه تهران تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۱:۳۴
ردیفنامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
160*60*5نورد گرم تهران56کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
270*70*6نورد گرم تهران66کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
350*50*3نورد گرم تهران36کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
450*50*4نورد گرم تهران46کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
550*50*5نورد گرم تهران56کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
660*60*3نورد گرم تهران36کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
760*60*4نورد گرم تهران46کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

‌ لینک های مفید