قیمت نبشی شکفته مشهد

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پروفیل های فولادی که دارای سطح مقطع L شکل می باشند در صنعت تحت عنوان نبشی نامیده می شوند. از انواع نبشی های فولادی می توان به دو نوع پرسی و فابریک اشاره نمود. همان طور که از نام این محصولات مشخص است نبشی پرسی از ورقی با طول 6 متر ساخته شده که از وسط عرض خم می گردد و به شکل نبشی در می آید بنابراین این محصول از ورق فولادی تولید می شود. این در حالی است که نبشی فابریک از همان ابتدا به صورت محصول نهایی از خط تولید خارج می گردد. در دسته بندی دیگری این مقطع فولادی به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم بندی می گردد. در مقاطع بال مساوی در نقشه های ساختمانی پس از حرف L سایز بال را به صورت تکی درج می نمایند و در نبشی های بال نامساوی پس از حرف L سایز دو بال آورده می شود. تشخیص این دو مقطع به راحتی پس از مشاهده آن ها امکان پذیر می باشد. مقاطع دارای بال های نامساوی در صنایع خاصی مورد استفاده قرار گرفته و در ابعاد و ضخامت های مختلفی تولید و روانه بازار مصرف می گردند.

قیمت نبشی کارخانه اصفهان

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4900
4 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 12 12 250 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 15 14 350 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 15 15 380 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه شکفته مشهد

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 2.5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5350
2 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5350
3 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5350
4 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
5 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5350
6 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5350
7 6 5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5350
8 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5350
9 8 7 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5350
10 8 8 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
11 10 8 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
12 10 10 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه ناب تبریز

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5600
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5550
6 4.5 5 18.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5500
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5350
10 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5400
13 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5500
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
15 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
20 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
21 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5350
22 8 8 73 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5300
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 5 3 28 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
29 5 5 45 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 5 6 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 6 4 44 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 6.3 4 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
36 7 5 63.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
39 8 7 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
40 8 8 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4900
4 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 12 12 250 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 15 14 350 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 15 15 380 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نبشی کارخانه اسپیرال

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
5 3 2 6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5455
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
7 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5375
8 4 2 9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5360
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 3 6 کیلوگرم 8 st37 انبار اصفهان 5800
2 4 6 کیلوگرم 11 st37 انبار اصفهان 5800
3 4 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 5800
4 5 6 کیلوگرم 15 st37 انبار اصفهان 5800
5 5 6 کیلوگرم 18 st37 انبار اصفهان 5800
6 5 6 کیلوگرم 23 st37 انبار اصفهان 5800
7 6 6 کیلوگرم 27 st37 انبار اصفهان 5800
8 6 6 کیلوگرم 33 st37 انبار اصفهان 5800
9 8 6 کیلوگرم 52 st37 انبار اصفهان 5800
10 8 6 کیلوگرم 58 st37 انبار اصفهان 5800
11 10 6 کیلوگرم 90 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 12 6 کیلوگرم 120 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 12 6 کیلوگرم 130 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 15 6 کیلوگرم 170 st37 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز نبشی(cm) طول شاخه(m) واحد آنالیز محل تحویل قیمت نمودار
1 6 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5950
2 8 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5950
3 10 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5950
4 12 دلخواه کیلوگرم st37 انبار اصفهان 5950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نماینده فروش بیش از 30 کارخانه معتبر تولید نبشی در ایران

مرکزآهن نماینده رسمی و تامین کننده انواع نبشی موجود در بازار و آماده همکاری با شما می باشد.

رایج ترین نبشی موجود در بازار کدام هستند؟

انواع نبشی با دو طول 6 و 12 متری در مرکزآهن موجود می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مشخصات فنی انواع نبشی

قیمت انواع نبشی در تمامی سایزها، حالت‌‌ها، استانداردها، پیش فاکتور و نحوه ارسال و تسویه حساب در مرکزآهن قابل ملاحضه است.

هیچ محصولی یافت نشد.