نبشی فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است. قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۰:۱۰
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام سایز وزن هر شاخه (kg) کارخانه ضخامت(mm) طول(m) واحد محل بارگیری قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1
نبشی 3*25*25 ناب
25*25*3 7 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2
نبشی 4*25*25 ناب
25*25*4 9 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3
نبشی 3*30*30 ناب
30*30*3 8.5 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,735
(9%) تومان
1,866
4
نبشی 4*30*30 ناب
30*30*4 8.2 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5
نبشی 4*35*35 ناب
35*35*4 13.8 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
6
نبشی 3*38*38 ناب
38*38*3 10.5 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7
نبشی 4*38*38 ناب
38*38*4 13.5 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8
نبشی 2.5*40*40 ناب
40*40*2.5 9.5 ناب تبریز 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9
نبشی 3*40*40 ناب
40*40*3 11 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
21,100
(9%) تومان
1,899
10
نبشی 4*40*40 ناب
40*40*4 14.5 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,920
(9%) تومان
1,883
11
نبشی 3*45*45 ناب
45*45*3 12.5 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
12
نبشی 4*45*45 ناب
45*45*4 16.5 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
13
نبشی 5*45*45 ناب
45*45*5 19 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
14
نبشی 3*50*50 ناب
50*50*3 14 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,640
(9%) تومان
1,858
15
نبشی 4*50*50 ناب
50*50*4 18 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,550
(9%) تومان
1,850
16
نبشی 5*50*50 ناب
50*50*5 22.5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,275
(9%) تومان
1,825
17
نبشی 6*50*50 ناب
50*50*6 23 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
18
نبشی 3*60*60 ناب
60*60*3 20 ناب تبریز 3 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
19
نبشی 4*60*60 ناب
60*60*4 22 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
20
نبشی 5*60*60 ناب
60*60*5 27.5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
21
نبشی 6*60*60 ناب
60*60*6 32.5 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
22
نبشی 4*63*63 ناب
63*63*4 23.8 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
23
نبشی 5*63*63 ناب
63*63*5 28.8 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
24
نبشی 6*63*63 ناب
63*63*6 34 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
25
نبشی 4*70*70 ناب
70*70*4 26.5 ناب تبریز 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,460
(9%) تومان
1,841
26
نبشی 5*70*70 ناب
70*70*5 32 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
27
نبشی 6*70*70 ناب
70*70*6 38 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
28
نبشی 7*70*70 ناب
70*70*7 44 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,365
(9%) تومان
1,833
29
نبشی 5*75*75 ناب
75*75*5 34.5 ناب تبریز 5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
30
نبشی 6*75*75 ناب
75*75*6 40 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
31
نبشی 7*75*75 ناب
75*75*7 47.5 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
32
نبشی 6*80*80 ناب
80*80*6 42 ناب تبریز 6 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
33
نبشی 7*80*80 ناب
80*80*7 49 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,275
(9%) تومان
1,825
34
نبشی 8*80*80 ناب
80*80*8 56 ناب تبریز 8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
35
نبشی 7*100*100 ناب
100*100*7 64 ناب تبریز 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
36
نبشی 8*100*100 ناب
100*100*8 73.2 ناب تبریز 8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
37
نبشی 10*100*100 ناب
100*100*10 90 ناب تبریز 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
38
نبشی 3*45*45 ناب
45*45*3 25 ناب تبریز 3 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
39
نبشی 4*45*45 ناب
45*45*4 25 ناب تبریز 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
40
نبشی 5*45*45 ناب
45*45*5 37.5 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
21,470
(9%) تومان
1,932
41
نبشی 4*50*50 ناب
50*50*4 53.5 ناب تبریز 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,920
(9%) تومان
1,883
42
نبشی 5*50*50 ناب
50*50*5 42 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,640
(9%) تومان
1,858
43
نبشی 6*50*50 ناب
50*50*6 43 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
44
نبشی 5*60*60 ناب
60*60*5 64 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
45
نبشی 6*60*60 ناب
60*60*6 65 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,735
(9%) تومان
1,866
46
نبشی 4*63*63 ناب
63*63*4 48 ناب تبریز 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
47
نبشی 5*63*63 ناب
63*63*5 57.5 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
48
نبشی 6*63*63 ناب
63*63*6 68 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
49
نبشی 6*70*70 ناب
70*70*6 77 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
50
نبشی 7*70*70 ناب
70*70*7 88 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
51
نبشی 5*75*75 ناب
75*75*5 69 ناب تبریز 5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
52
نبشی 6*75*75 ناب
75*75*6 82.5 ناب تبریز 6 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
53
نبشی 7*80*80 ناب
80*80*7 100 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
20,640
(9%) تومان
1,858
54
نبشی 8*80*80 ناب
80*80*8 102 ناب تبریز 8 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
55
نبشی 7*100*100 ناب
100*100*7 180 ناب تبریز 7 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
56
نبشی 10*100*100 ناب
100*100*10 180 ناب تبریز 10 12 کیلوگرم کارخانه تبریز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
لینک های مفید
تماس 03191009009 ( اصفهان)
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0