0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

 کارخانجات تولید کننده پروفیل صنعتی و ساختمانی

بررسی ها در طول هفته گذشته با توجه به روند بازار دارای نوسانات زیادی بود به طوری که قیمت قوطی ضخامت ۱٫۵ تولیدی در تهران  قوطی ۲۰*۲۰ به ازای هر کیلو تحویل درب کارخانه تهران با قیمت ۳۵۱۰ تومان ر ارائه شد قیمت برای قوطی ۴۰*۲۰ -۳۰*۳۰ – ۴۰*۴۰ – ۸۰*۴۰ کارخانه تهران با قیمت ۳۴۷۰ تومان به ازای هرکیلو تحویل درب کارخانه بود که این رقم در مقایسه روز قبل با روال ثابت دنبال شد .

آخرین بررسی ها در طول روز گذشته برای قوطی با ضخامت ۲ شاخه ۶ متری تحویلی کارخانه تهران برای ابعاد ۱۰*۲۵-۱۰*۳۰ با قیمت ۲۹۵۰ تومان به ازای هرکیلو بود در این مدت قیمت برا ی قوطی با ابعاد ۲۰*۲۰ با قیمت ۲۹۶۵ تومان به ازای هرکیلوشاخه ۶ متری و همچنین قیمت برای قوطی ۲۰*۳۰ کارخانه تهران شاخه ۶ متری با قیمت ۲۹۶۰ تومان و برای قوطی با ابعاد ۲۰*۴۰ – ۲۰*۵۰ – … الی ۹۰*۹۰ با قیمت ۲۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو برای شاخه ۶ متری تحویل درب کارخانه تهران معامله شد که این قیمت در مقایسه با روز قبل روال ثابتی راداشت این در حالی است که قیمت آن نسبت به روزهای قبل با کاهش ۳۰ تومانی به ازای هر کیلو مواجه بود.

در طول مدت روز گذشته قوطی ضخامت ۲ تولید کارخانه های اصفهان برای ابعاد ۲٫۵*۲٫۵ با قیمت ۲۹۵۵ تومان به ازای هر کیلو و برای قوطی با ورق فولاد سبک با سایز ۳۰*۴۰ با قیمت ۲۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو تحویل کارخانه اصفهان بوده است قیمت در این مدت برا ی سایزهای  ۳۰*۳۰ و ۴۰*۴۰ با قیمت ۲۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است این در حالی است که قیمت برا ی قوطی سایز ۳۰*۲۰ با قیمت ۲۹۵۵ تومان تحویل درب کارخانه اصفهان معامله شد در مقایشه با قیمت روز گذشته این قیمت ها با ۱۰ تومان کاهش قیمت به ازای هر کیلو مواجه بود .

قیمت قوطی اصفهان

مقایسه قیمت قوطی صنعتی

قیمت قوطی ضخامت ۲٫۵ کارخانه های تهران برا ی ابعاد ۲۰*۲۰ با قیمت ۲۹۳۵ تومان به ازای هر کیلو معامله شد و همچنین قیمت برای قوطی ۳۰*۲۰ با قیمت ۲۹۳۰ تومان به ازای هرکیلو و برا ی قوطی های با سایز ۴۰*۲۰ -۶۰*۳۰ و…الی ۹۰*۹۰ تحویلی تهران با قیمت ۲۹۲۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شد این قیمت ها در مقایسه با روز قبل با ۱۰ تومان کاهش قیمت روبه رو شد این در حالی است که در زوهای قبل از آن قیمت ۶۰ تومان به ازای هر شاخه افزایش یافته بود.

در مقایسه قیمت قوطی اصفهان با ورق سبک و ضخامت واقعی ۲٫۵ تحویلی درب کارخانه اصفهان برای قوطی با ابعاد ۲۰*۲۰ با قیمت ۲۸۹۰ تومان و برای قوطی با ابعاد ۳۰*۲۰ با قیمت ۲۹۳۰ تومان به ازی هرکیلو بوده است قیمت ها برای سایز ۳۰*۳۰ و ۴۰*۲۰ …الی ۹۰*۹۰ با قیمت ۲۸۸۰ تومان به ازای هر کیلو تحویلی در اصفهان فروخته شد این قیمت ها برای این سایزها در مقایسه با روز قبل به میزان ۴۰ تومان برای هر شاخه افت قیمت داشت .

قیمت قوطی تهران

در بازار پروفیل هم قیمت برای پروفیل تهران سپری ۵۰۷ با ضخامت ۱٫۵ به ازای هرکیلو باقیمت ۳۴۷۰ تومان به فروش رسید که این قیمت در مقایسه با قبل ۴۰ تومان افزایش قیمت را نشان میدهد در این راستا قیمت برای پروفیل در و پنجره تحویل کارخانه های اصفهان با ضخامت ۲ برای پروفیل سپری ۵۰۷ با قیمت ۲۹۳۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است که این قیمت برای این محصول نسبت به قبل با کاهش ۳۰ تومانی به ازا ی هر کیلو بوده است .

قیمت پروفیل با ضخامت ۲٫۵ تحویل در اصفهان برای پروفیل سپری درب و پنجره ۵۰۷ با قیمت ۲۸۸۰ تومان به ازای هر کیلو درب کارخانه اصفهان معامله شد که این قیمت ها در مقایسه با قبل به میزان ۴۰ تومان برای هر کیلو کاهش یافته است .

قیمت قوطی ستونی برای تحویل روز چهارشنبه درب کارخانه اصفهان با قیمت ۲۸۳۰تومان برای ستونی با ابعاد ۲٫۷ برای شاخه های ۶ و ۱۲ متری تحویل درب کارخانه اصفهان معامله شد در صورتی که قیمت برای این ستونی ها در تاریخ ها ی قبل از آن ۲۸۴۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است.

برای قوطی صنعتی هم با ضخامت ۶ عرضه در اصفهان با قیمت ۲۸۸۰ تومان برا ی به ازای هر کیلو با طول های ۶ و۱۲ متری بوده است قیمت برای قوطی صنعتی با ضخامت ۸ عرضه در اصفهان با قیمت ۲۹۷۰ تومان به ازای هر کیلو تحویل درب کارخانه اصفهان بوده که این نرخ ها در مقایسه با قبل از آن ثابت بوده است .

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری