قیمت قوطی و پروفیل کدام کارخانه برای خرید مقرون به صرفه تر هست؟

1 سال پیش2369بازدید0دیدگاه1امتیاز (1 رای)
قیمت قوطی و پروفیل کدام کارخانه برای خرید مقرون به صرفه تر هست؟

 کارخانجات تولید کننده پروفیل صنعتی و ساختمانی

بررسی ها در طول هفته گذشته با توجه به روند بازار دارای نوسانات زیادی بود به طوری که قیمت پروفیل اصفهان ضخامت 1.5 تولیدی در تهران  قوطی 20*20 به ازای هر کیلو تحویل درب کارخانه تهران با قیمت 3510 تومان ر ارائه شد قیمت برای قوطی 40*20 -30*30 – 40*40 – 80*40 کارخانه تهران با قیمت 3470 تومان به ازای هرکیلو تحویل درب کارخانه بود که این رقم در مقایسه روز قبل با روال ثابت دنبال شد .

آخرین بررسی ها در طول روز گذشته برای قوطی با ضخامت 2 شاخه 6 متری تحویلی کارخانه تهران برای ابعاد 10*25-10*30 با قیمت 2950 تومان به ازای هرکیلو بود در این مدت قیمت برا ی قوطی با ابعاد 20*20 با قیمت 2965 تومان به ازای هرکیلوشاخه 6 متری و همچنین قیمت برای قوطی 20*30 کارخانه تهران شاخه 6 متری با قیمت 2960 تومان و برای قوطی با ابعاد 20*40 – 20*50 - ... الی 90*90 با قیمت 2950 تومان به ازای هر کیلو برای شاخه 6 متری تحویل درب کارخانه تهران معامله شد که این قیمت در مقایسه با روز قبل روال ثابتی راداشت این در حالی است که قیمت آن نسبت به روزهای قبل با کاهش 30 تومانی به ازای هر کیلو مواجه بود.

در طول مدت روز گذشته قوطی ضخامت 2 تولید کارخانه های اصفهان برای ابعاد 2.5*2.5 با قیمت 2955 تومان به ازای هر کیلو و برای قوطی با ورق فولاد سبک با سایز 30*40 با قیمت 2950 تومان به ازای هر کیلو تحویل کارخانه اصفهان بوده است قیمت در این مدت برا ی سایزهای  30*30 و 40*40 با قیمت 2950 تومان به ازای هر کیلو بوده است این در حالی است که قیمت برا ی قوطی سایز 30*20 با قیمت 2955 تومان تحویل درب کارخانه اصفهان معامله شد در مقایشه با قیمت روز گذشته این قیمت ها با 10 تومان کاهش قیمت به ازای هر کیلو مواجه بود .

قیمت قوطی اصفهان

مقایسه قیمت قوطی صنعتی

قیمت قوطی ضخامت 2.5 کارخانه های تهران برا ی ابعاد 20*20 با قیمت 2935 تومان به ازای هر کیلو معامله شد و همچنین قیمت برای قوطی 30*20 با قیمت 2930 تومان به ازای هرکیلو و برا ی قوطی های با سایز 40*20 -60*30 و...الی 90*90 تحویلی تهران با قیمت 2920 تومان به ازای هر کیلو معامله شد این قیمت ها در مقایسه با روز قبل با 10 تومان کاهش قیمت روبه رو شد این در حالی است که در زوهای قبل از آن قیمت 60 تومان به ازای هر شاخه افزایش یافته بود.

در مقایسه قیمت پروفیل اصفهان با ورق سبک و ضخامت واقعی 2.5 تحویلی درب کارخانه اصفهان برای قوطی با ابعاد 20*20 با قیمت 2890 تومان و برای قوطی با ابعاد 30*20 با قیمت 2930 تومان به ازی هرکیلو بوده است قیمت ها برای سایز 30*30 و 40*20 ...الی 90*90 با قیمت 2880 تومان به ازای هر کیلو تحویلی در اصفهان فروخته شد این قیمت ها برای این سایزها در مقایسه با روز قبل به میزان 40 تومان برای هر شاخه افت قیمت داشت .

قیمت قوطی تهران

در بازار پروفیل هم قیمت برای پروفیل تهران سپری 507 با ضخامت 1.5 به ازای هرکیلو باقیمت 3470 تومان به فروش رسید که این قیمت در مقایسه با قبل 40 تومان افزایش قیمت را نشان میدهد در این راستا قیمت برای پروفیل در و پنجره تحویل کارخانه های اصفهان با ضخامت 2 برای پروفیل سپری 507 با قیمت 2930 تومان به ازای هر کیلو بوده است که این قیمت برای این محصول نسبت به قبل با کاهش 30 تومانی به ازا ی هر کیلو بوده است .

قیمت پروفیل با ضخامت 2.5 تحویل در اصفهان برای پروفیل سپری درب و پنجره 507 با قیمت 2880 تومان به ازای هر کیلو درب کارخانه اصفهان معامله شد که این قیمت ها در مقایسه با قبل به میزان 40 تومان برای هر کیلو کاهش یافته است .

قیمت قوطی ستونی برای تحویل روز چهارشنبه درب کارخانه اصفهان با قیمت 2830تومان برای ستونی با ابعاد 2.7 برای شاخه های 6 و 12 متری تحویل درب کارخانه اصفهان معامله شد در صورتی که قیمت برای این ستونی ها در تاریخ ها ی قبل از آن 2840 تومان به ازای هر کیلو بوده است.

برای قوطی صنعتی هم با ضخامت 6 عرضه در اصفهان با قیمت 2880 تومان برا ی به ازای هر کیلو با طول های 6 و12 متری بوده است قیمت برای قوطی صنعتی با ضخامت 8 عرضه در اصفهان با قیمت 2970 تومان به ازای هر کیلو تحویل درب کارخانه اصفهان بوده که این نرخ ها در مقایسه با قبل از آن ثابت بوده است .

سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
بارگذاری مجدد