خاموت
1 کارخانه 4 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۲:۱۲
ردیفنامسایز میلگرد خاموتحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
1شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 12600
2شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 13600
3شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 12650
4شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 13550

‌ لینک های مفید