خاموت
1 کارخانه 4 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۲:۲۱
ردیفنامسایز میلگرد خاموتحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
1شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 10900
2شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 11750
3شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 10950
4شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 11700
لینک های مفید