ورق سیاه رول انزلی
1 کارخانه 8 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
16رول1250انزلیکارخانه انزلی تماس بگیرید
25رول1000انزلیکارخانه انزلی تماس بگیرید
35رول1250انزلیکارخانه انزلی تماس بگیرید
45رول1250انزلیکارخانه انزلی تماس بگیرید
58رول1000انزلیکارخانه انزلی تماس بگیرید
68رول1250انزلیکارخانه انزلی تماس بگیرید
76رول1000انزلیکارخانه انزلی تماس بگیرید
85رول1000انزلیکارخانه انزلی تماس بگیرید

‌ لینک های مفید