سنجاقی
1 کارخانه 2 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۲:۱۲
ردیفنامسایز میلگرد سنجاقیحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
18شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 13500
210شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 12550

‌ لینک های مفید