سنجاقی
1 کارخانه 2 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۱:۳۰
ردیفنامسایز میلگرد سنجاقیحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
18شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 12400
210شاخه آجدارA2بنگاه اصفهاندلخواهکیلوگرم 11800
لینک های مفید