سیم خاردار حلقوی
1 کارخانه 8 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۱:۱۵
ردیفنامنوعمفتول(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
1مسطح 3 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه تماس بگیرید
2مسطح 4 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه تماس بگیرید
3تبری 602.58-Julمتغیرکارخانه 265000
4سوزنی 902.58-Julمتغیرکارخانه 250000
5تبری 902.58-Julمتغیرکارخانه 295000
6مسطح 1/5 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه تماس بگیرید
7مسطح 2 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه تماس بگیرید
8سوزنی 602.58-Julمتغیرکارخانه 200000

‌ لینک های مفید