قیمت ورق آجدار فابریک
1 کارخانه 7 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
14شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 40000
25شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 40000
36شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
48شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
53شیت1*2فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 31000
63شیت1.25*2.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 30000
74شیت6*1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 32000
لینک های مفید