0
مرکزآهنقیمت ورق آجدار فابریک
قیمت ورق آجدار فابریک
قیمت ورق آجدار فابریک
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۷۱۲:۰۱
نام محصولضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق آجدار فابریک ضخامت 4 میلیمتر4شیت6*1.25فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
افزایش 2000 تومان 40,000
3,600
ورق آجدار فابریک ضخامت 6 میلیمتر6شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
افزایش 2000 تومان 40,000
3,600
ورق آجدار فابریک ضخامت 8 میلیمتر8شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
افزایش 2000 تومان 40,000
3,600
ورق آجدار فابریک ضخامت 3 میلیمتر3شیت1.25*2.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق آجدار فابریک ضخامت 3 میلیمتر3شیت1*2فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق آجدار فابریک ضخامت 4 میلیمتر4شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
ورق آجدار فابریک ضخامت 5 میلیمتر5شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-

قیمت ورق آجدار فابریک