ردیفنامضخامت(mm)آنالیزحالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
170st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
280st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
390st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
435st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 21,456
540st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
645st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
750st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
860st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
912st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1015st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 21,456
1120st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1225st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1330st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1480st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1590st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
168st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1710st37شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1835st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 22,020
1940st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 22,020
2045st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2150st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2260st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2370st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2425st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 22,020
2530st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 22,020
2620st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 22,020
278st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2810st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2912st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
3015st37شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0