فوم ورقی
1 کارخانه 19 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۱:۱۲
ردیفنامعرض (cm)طول(m)رنگضخامت(cm)دانسیته (kg/m3)pa_weightواحدقیمتنمودارخرید
11درخواستیسفید25متغیر 24970
21درخواستیسفید28متغیر 28100
31درخواستیسفید30متغیر 30030
41درخواستیسفید35متغیر 35090
51درخواستیسفید10متغیر 9620
61درخواستیسفید12متغیر تماس بگیرید
71درخواستیسفید13متغیر 13900
81درخواستیسفید15متغیر 15340
91درخواستیسفید18متغیر 17900
101درخواستیسفید20متغیر 19900
111درخواستیسفید4متغیر 3920
121درخواستیسفید5متغیر 4650
131درخواستیسفید6متغیر 5690
141درخواستیسفید7متغیر 6700
151درخواستیسفید8متغیر 8800
161درخواستیسفید9متغیر 9150
171درخواستیسفید1متغیر 1600
181درخواستیسفید2متغیر 2250
191درخواستیسفید3متغیر 3150

‌ لینک های مفید