فوم ورقی
1 کارخانه 19 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۲:۲۰
ردیفنامعرض (cm)طول(m)رنگضخامت(cm)دانسیته (kg/m3)وزن(kg)قیمتنمودارخرید
11درخواستیسفید25متغیرمتغیر 32100
21درخواستیسفید28متغیرمتغیر تماس بگیرید
31درخواستیسفید30متغیرمتغیر 39100
41درخواستیسفید35متغیرمتغیر 45800
51درخواستیسفید10متغیرمتغیر 12600
61درخواستیسفید12متغیرمتغیر تماس بگیرید
71درخواستیسفید13متغیرمتغیر تماس بگیرید
81درخواستیسفید15متغیرمتغیر 19100
91درخواستیسفید18متغیرمتغیر تماس بگیرید
101درخواستیسفید20متغیرمتغیر 24800
111درخواستیسفید4متغیرمتغیر 4900
121درخواستیسفید5متغیرمتغیر 5700
131درخواستیسفید6متغیرمتغیر 6900
141درخواستیسفید7متغیرمتغیر تماس بگیرید
151درخواستیسفید8متغیرمتغیر 11100
161درخواستیسفید9متغیرمتغیر تماس بگیرید
171درخواستیسفید1متغیرمتغیر 2000
181درخواستیسفید2متغیرمتغیر 2800
191درخواستیسفید3متغیرمتغیر 3900
لینک های مفید