میلگرد شاهین بناب
1 کارخانه 14 محصول حذف فیلترها

میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب به روز

جدیدترین قیمت میلگرد شاهین بناب امروز

یکی از با کیفیت ترین میلگردهای مورد استفاده در ساخت و ساز و به خصوص در مصلح سازی بتن میلگرد شاهین بناب می باشد. قیمت روز میلگرد شاهین بناب را از وبسایت مرکزآهن دریافت نمایید.

بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۱:۳۷
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 10950
2A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 10950
3A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 10950
4A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 10950
5A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 10950
6A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 10950
7A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 10950
8A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 11250
9A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 11100
10A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار تماس بگیرید
12A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
13A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 11100
14A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 10950
لینک های مفید