ناودانی نورد گرم تهران
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
180*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد تماس بگیرید
2100*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد تماس بگیرید
360*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد تماس بگیرید
480*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد تماس بگیرید
5100*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد 13000
660*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد تماس بگیرید

‌ لینک های مفید