ناودانی نورد گرم تهران
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
180*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد 11480
2100*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد 11480
360*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد 11520
480*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد 11520
5100*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد 11520
660*6000نورد گرم تهران6کیلوگرمکارخانه فولاد 11480
لینک های مفید