بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۳:۳۷
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل بارگیری قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 100 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2 80 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3 70 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4 35 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5 40 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
6 45 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7 50 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,688
(9%) تومان
2,222
8 60 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9 12 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
10 15 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
25,055
(9%) تومان
2,255
11 20 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
12 25 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
23,495
(9%) تومان
2,115
13 30 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
23,495
(9%) تومان
2,115
14 60 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,229
(9%) تومان
2,181
15 70 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,688
(9%) تومان
2,222
16 80 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,688
(9%) تومان
2,222
17 90 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
18 8 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
19 10 شیت 2*12 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
20 30 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
21 35 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
22 40 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
23,495
(9%) تومان
2,115
23 45 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
23,770
(9%) تومان
2,139
24 50 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,688
(9%) تومان
2,222
25 10 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,779
(9%) تومان
2,230
26 12 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,779
(9%) تومان
2,230
27 15 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
25,055
(9%) تومان
2,255
28 20 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
23,954
(9%) تومان
2,156
29 25 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
23,495
(9%) تومان
2,115
30 8 شیت 2*6 اکسین اهواز بنگاه اهواز
بدون ارزش افزوده
31,110
(9%) تومان
2,800
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0