ورق سیاه گیلان
1 کارخانه 21 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳:۰۰
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
110رول1.25فولاد گیلانبنگاه تهران 15400
28رول1000فولاد گیلانکارخانه 15300
312رول1000فولاد گیلانکارخانه تماس بگیرید
46رول1.25فولاد گیلانکارخانه تماس بگیرید
56رول1000فولاد گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
68رول1000فولاد گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
710رول1000فولاد گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
82.5رول1000فولاد گیلانکارخانه 18700
93رول1000فولاد گیلانکارخانه تماس بگیرید
104رول1000فولاد گیلانکارخانه 17200
116رول1000فولاد گیلانکارخانه 15000
124رول1.25فولاد گیلانکارخانه تماس بگیرید
132رول1.25فولاد گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
144رول1.25فولاد گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
156رول1.25فولاد گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
168رول1.25فولاد گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
178رول1.25فولاد گیلانکارخانه 15300
1810رول1000فولاد گیلانکارخانه 15300
1912رول1.25فولاد گیلانکارخانه 15400
202رول1000فولاد گیلانکارخانه تماس بگیرید
2110رول1.25فولاد گیلانکارخانه تماس بگیرید
لینک های مفید