بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۳:۳۷
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) محل بارگیری قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 45 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
27,615
(9%) تومان
2,485
2 50 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
26,422
(9%) تومان
2,378
3 80 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
26,881
(9%) تومان
2,419
4 25 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,955
(9%) تومان
2,246
5 40 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
25,046
(9%) تومان
2,254
6 30 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
26,422
(9%) تومان
2,378
7 15 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
25,872
(9%) تومان
2,328
8 20 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
24,955
(9%) تومان
2,246
9 12 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
25,230
(9%) تومان
2,271
10 10 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
25,780
(9%) تومان
2,320
11 80 شیت 2*طول کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
12 60 شیت 2*طول کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
13 50 شیت 2*طول کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
14 40 شیت 2*طول کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
15 35 شیت 2*طول کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
16 40 شیت 12*2 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
17 60 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
18 50 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
19 40 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
20 35 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
21 30 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
22 25 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
23 20 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
24 15 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
25 12 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
26 10 شیت 2*6 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
27 35 شیت 12*2 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
28 25 شیت 12*2 بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
29 40 شیت 2*6 بنگاه اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
30 25 شیت 2*6 بنگاه اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
31 20 شیت 2*6 بنگاه اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
32 15 شیت 2*6 بنگاه اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
33 30 شیت 2*6 بنگاه اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
34 10 شیت 2*6 بنگاه اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
35 60 شیت 2*6 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
25,505
(9%) تومان
2,295
36 15 شیت 2*12 کارخانه اهواز
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0