ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
1 کارخانه 20 محصول حذف فیلترها

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد

قیمت های متفاوت ورق سیاه فابریک فولاد

فعالیت خرید در بازار، برای ورق سیاه فابریک فولاد  طی هفته گذشته ،کاهش یافت. علاوه بر این، قیمت ورق سیاه در کشور بسیار متفاوت می باشد. عرضه کنندگان فولاد قیمت ورق سیاه را پایین تر از عرضه کنندگان دیگرارائه می دهند، چرا که ایران بر بازار داخلی تمرکز دارد.

پیشنهادات قیمت ورق سیاه فابریک فولاد 4 میلی متری ، حدود 10 تومان در هر کیلو کمتر از دو روزپیش می باشد. به طور خاص، کارخانه فولاد در حال تلاش است که محموله های ماه دی ورق سیاه فابریک فولاد را با قیمت  2500 تومان به ازای هر کیلوبه فروش برسانند. فعالیت تولید از سوی فولاد سازان عرضه کننده ، با توجه به تمرکز او بر بازارورق سیاه فابریک فولاد در مقایسه با قیمت های بالاتر کاملا آرام است. به این ترتیب، تا کنون انجام هیچ معامله ای گزارش نشده است.

درجریان فروش روز قبل و قییمت های اعلامی امروز برای ورق سیاه در انبار اصفهان ورق فولاد اصفهان با ضخامت 6 میل و عرض 1.5 تحویل در انبا راصفهان با قیمت 2610 تومان به ازای هر کیلو بوده است تین در حالی است که قیمت برای ورق سیاه باضخامت 8 تا 15 تحویلی انبار اصفهان با قیمت 2500 تومان به ازای هر کیلو به فروش رسید این قیمت ها در مقایسه با روز قبل از آن  با تومان کاهش به ازای هر کیلو بوده است.

در صورتی که قیمت ورق سیاه فابریک فولاد برا ی عرضه در انبا راصفهان با این ضخامت ها در هفته گذشته در حدود 2640 تومان به ازا ی هر کیلو بوده است که این قیمت نسبت به یک هفته بعد از آن با 30 تومان کاهش روبه رو بوده است . این روند افزایشی در طول چند روز گذشته با روال ثابت و شیب کم مواجه بود بخ طوری که فروش برا ی مدت 4 روزبا قیمت 2620 تومان به ازای هر کیلو معامله شد .

ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
18شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
210شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
312شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
415شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
56شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
610شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
712شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
815شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 15000
95شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
108شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
1110شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
1215شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
138شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
145شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
156شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 14000
168شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 15000
1710شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 15200
1812شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان 15500
193شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
204شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید

‌ لینک های مفید