ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

عرضه ورق سیاه فولاد سبا در ایران به روایت هفته

قیمت ورق سیاه فولاد سبا برای محموله های ماه دی به مبلغ 2715 تومان به ازای هر کیلو برآورد می شود. منابع بازار گزارش می دهند که سطح قیمت ورق سیاه فولاد سبا که ازسوی اصفهان ارائه می شود، غیر قابل قبول است بنابراین در این هفته هیچ اطلاعاتی در مورد انجام معاملات در بازار پدیدار نشده است. یکی ازمعامله گران داخلی به خبرگزاری ها اظهار داشت: “ما فولاد را داریم ، اما هم اکنون قیمت ورق سیاه پیشنهادی آن را قبول نداریم.  تصور این که هرگونه قراردادی به این قیمت ها به امضا برسد، سخت است.

فعالان بازار داخلی اعلام می کنند که تعداد بررسی ها برای مواد وارداتی بسیار زیاد است، اما به طور کلی انتظار نمی رود که در رزرو های آتی در آینده نزدیک بین قیمت های نامطلوب، قیمت ورق سیاه دلخواه وجود داشته باشد.

عرضه ورق سیاه فولاد سبا در طول مدت هفته گذشته برای ورق سیاه ضخامت 2 عرض 1.25 با قیمت 2715 توما ن به ازا ی هر کیلو معامله شد

قیمت هابرا ی ورق سیاه فولاد سبا با ضخامت 3 و عرض 1 تحویل در اصفهان با قیمت 2735 تومان به ازای هر کیلو بوده است از طرفی این روند برای ورق سیاه فولاد سبا با ضخامت 4 و عرض 1.5 به ازا ی هر کیلو 2920 تومان بوده است دراین وقت قیمت برا ی خرید ورق سیاه فولاد سبا برای ورق با ضخامت بالای 5 با تایید تلفنی صورت گرفت .

این در حالی است که قیمت برا ی ورق سیاه فولاد سبا با ضخامت 2 و عرض  1.25 در مدت یک هفته قبل با قیمت 2785 تومان به ازای کیلو بوده  که 70 تومان به ازای هر کیلو کاهش را نشان میدهد . این روال نشان دهده ای است که قیمت ها برا ی ورق سیاه روبه کاهش هستند.

بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۱۲:۵۸
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام ضخامت(mm) حالت عرض(m) کارخانه محل بارگیری قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1 12 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2 10 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3 8 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4 8 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5 10 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
6 6 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7 6 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8 5 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9 5 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
10 12 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
11 4 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
12 15 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
13 3 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
14 2.5 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
15 15 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
16 2.5 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
17 2 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
18 15 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,674
(9%) تومان
1,771
19 12 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,857
(9%) تومان
1,787
20 10 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,949
(9%) تومان
1,795
21 2 رول - شیت 1 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,766
(9%) تومان
1,779
22 8 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,949
(9%) تومان
1,795
23 6 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,674
(9%) تومان
1,771
24 5 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,766
(9%) تومان
1,779
25 4 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,490
(9%) تومان
1,754
26 3 رول - شیت 1.5 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,857
(9%) تومان
1,787
27 3 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
18,848
(9%) تومان
1,696
28 2.5 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
18,940
(9%) تومان
1,705
29 2 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
19,215
(9%) تومان
1,729
30 4 رول - شیت 1.25 فولاد سبا انبار اصفهان
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
لینک های مفید
تماس
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0