ورق کرکره شهرکرد
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۳:۱۶
ردیفنامضخامت(mm)عرص(m)حالتمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
180کرکرهبنگاه اصفهان 22360
290کرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
390کرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
460کرکرهبنگاه اصفهان 22660
560کرکرهبنگاه اصفهان 22660
670کرکرهبنگاه اصفهان 22360
770کرکرهبنگاه اصفهان 22360
880کرکرهبنگاه اصفهان 22360
950کرکرهبنگاه اصفهان 23860
1050کرکرهبنگاه اصفهان 23860
لینک های مفید