ورق کرکره شهرکرد
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۶:۰۳
ردیفنامضخامت(mm)عرص(m)حالتمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
180کرکرهبنگاه اصفهان 23860
290کرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
390کرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
460کرکرهبنگاه اصفهان 25160
560کرکرهبنگاه اصفهان 25160
670کرکرهبنگاه اصفهان 24360
770کرکرهبنگاه اصفهان 24360
880کرکرهبنگاه اصفهان 23800
950کرکرهبنگاه اصفهان 27060
1050کرکرهبنگاه اصفهان 27060

‌ لینک های مفید