بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۲:۱۱
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام ضخامت(mm) ابعاد(m) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان نمودار خرید
1
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر
8 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
2
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر
10 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
3
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر
12 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
4
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر
15 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
5
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر
20 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
6
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر
25 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
7
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر
30 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
8
ورق CK45 ضخامت 35 میلیمتر
35 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
9
ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر
40 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
10
ورق CK45 ضخامت 45 میلیمتر
45 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
11
ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر
50 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
12
ورق CK45 ضخامت 60 میلیمتر
60 6*2 شیت کره بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
13
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر
8 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
45,650
(9%) تومان
4,109
14
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر
10 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
43,650
(9%) تومان
3,929
15
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر
12 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
43,650
(9%) تومان
3,929
16
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر
15 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
42,150
(9%) تومان
3,794
17
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر
20 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
42,150
(9%) تومان
3,794
18
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر
25 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
42,150
(9%) تومان
3,794
19
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر
30 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
42,150
(9%) تومان
3,794
20
ورق CK45 ضخامت 35 میلیمتر
35 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
21
ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر
40 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
22
ورق CK45 ضخامت 45 میلیمتر
45 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
23
ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر
50 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
42,150
(9%) تومان
3,794
24
ورق CK45 ضخامت 60 میلیمتر
60 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
25
ورق CK45 ضخامت 70 میلیمتر
70 6*2 شیت روس بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
42,150
(9%) تومان
3,794
26
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر
8 6*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
27
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر
10 6*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
28
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر
12 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
39,950
(9%) تومان
3,596
29
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر
15 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
30
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر
20 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
35,650
(9%) تومان
3,209
31
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر
25 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
38,650
(9%) تومان
3,479
32
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر
30 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
33
ورق CK45 ضخامت 35 میلیمتر
35 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
34
ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر
40 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
35
ورق CK45 ضخامت 45 میلیمتر
45 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
36
ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر
50 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
37
ورق CK45 ضخامت 55 میلیمتر
55 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
38
ورق CK45 ضخامت 60 میلیمتر
60 به طول*2 شیت اکسین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
تماس بگیرید
(9%) تومان
-
39
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر
12 6*1.5 شیت چین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
44,150
(9%) تومان
3,974
40
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر
15 6*1.5 شیت چین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
44,150
(9%) تومان
3,974
41
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر
25 6*1.5 شیت چین بنگاه تهران
بدون ارزش افزوده
41,150
(9%) تومان
3,704
لینک های مفید
تماس 03191009009 ( اصفهان)
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0