ورق سیاه oss اصلاح شده فولاد مبارکه
1 کارخانه 5 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
112شیت6*1/5فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
215شیت6*1/5فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
36شیت6*1/5فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
48شیت6*1/5فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
510شیت6*1/5فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
لینک های مفید