کلاف ساده ذوب آهن
1 کارخانه 5 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۰:۴۲
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
110کلاف سادهA1کارخانه ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
212کلاف سادهA1کارخانه ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
35.5کلاف سادهA1کارخانه ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانکیلوگرم 13800
46.5کلاف سادهA1کارخانه ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانکیلوگرم 13700
58کلاف سادهA1کارخانه ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
لینک های مفید